Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarz roczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Styczeń

Nazwa informacji Dzień publikacji
9
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
17
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
25
25
27
30
30
30
30
31
31
31
31
31

Luty

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
2
7
9
9
9
9
9
13
13
14
14
15
16
16
16
16
17
17
17
17
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
23
23
23
23
27
27
28
28

Marzec

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
1
6
10
10
13
14
14
14
14
16
16
16
17
17
17
17
21
21
21
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
27
27
27
27
28
29
30
30
31
31
31
31

Kwiecień

Nazwa informacji Dzień publikacji
3
3
3
5
6
6
10
11
11
11
11
11
11
13
14
14
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
25
25
26
26
26
27
27
28
28
28
28
28
28

Maj

Nazwa informacji Dzień publikacji
4
8
11
12
12
12
12
15
15
16
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
22
22
22
22
23
23
23
24
25
25
25
25
25
26
26
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Czerwiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
2
5
8
9
9
9
12
12
12
13
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
22
22
23
23
23
23
23
26
26
26
26
26
26
26
27
28
28
28
30
30
30
30
30
30

Lipiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
3
6
6
6
6
6
6
7
7
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
21
21
21
24
24
25
25
25
25
25
25
27
28
28
28
31
31
31
31

Sierpień

Nazwa informacji Dzień publikacji
9
9
11
11
11
11
16
17
17
17
18
18
18
18
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
25
28
30
31
31
31
31
31
31
31

Wrzesień

Nazwa informacji Dzień publikacji
4
5
7
8
8
8
8
8
8
8
8
11
11
11
12
12
15
15
15
15
15
15
15
15
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
22
22
22
22
22
22
25
25
26
26
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Październik

Nazwa informacji Dzień publikacji
3
5
9
10
10
12
12
12
12
12
12
12
13
13
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
19
20
20
20
20
23
23
23
23
24
24
24
24
25
26
26
27
27
27
27
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31

Listopad

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
6
10
10
10
13
13
13
13
14
15
17
17
17
17
17
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
24
24
24
24
24
24
27
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Grudzień

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
4
5
7
8
8
8
8
8
11
11
11
12
12
Budownictwo niemieszkaniowe I-III kwartał 2017 r.
15
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2016 roku
15
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2017 roku
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2017 roku
18
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2017 roku
18
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń listopad 2017
19
Ceny produktów rolnych w listopadzie 2017 roku
19
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2017 roku
19
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w listopadzie 2017 roku
19
Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2017 r.
19
Koniunktura konsumencka. Grudzień 2017 roku
20
Beneficjenci świadczeń rodzinnych w 2016 roku
20
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w grudniu 2017 roku
21
Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 roku
21
Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017
21
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w listopadzie 2017 r.
22
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2017 roku
22
Biuletyn Statystyczny Nr 11/2017
22
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie styczeń-wrzesień 2017 roku
22
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2016 r.
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Październik 2017 r.
22
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2017 roku
27
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014-2016
27
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2016 r.
28
Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym - 2016
28
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r.
29
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2017 r.
29
Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2016 roku
29
Poland Quarterly Statistics No. 3/2017
29
Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2016 r.
29
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 r.
29
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017
29
Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał 2017 r.
29
Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w 2015 r.
29
Rocznik Statystyczny Województw 2017
29
Handel zagraniczny. I-IX 2017 r.
29
Rocznik Statystyczny Przemysłu 2017
29
Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2016)
29
Rocznik Statystyczny Pracy 2017
29
Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2017
29
Wskaźniki jakości pracy 2017
29
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2017
29
Polski rynek ubezpieczeniowy 2016
29
Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2016 r.
29
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2016 r.
29
Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2016
29
Do góry

Newsletter