Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2015 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.04.2016

W dniu 31 marca 2016 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostat) dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. notyfikacja fiskalna).

Dane zostały opracowane zgodnie z metodologią Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010) wprowadzonego w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku oraz wytycznymi zawartymi w dostosowanym do ESA2010 Podręczniku deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (Manual on Government Deficit and Debt (MGDD), edycja 2014)[1].

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2015 roku ukształtował się na poziomie 46 666 mln zł, co stanowi 2,6% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 917 772 mln zł, tj. 51,3% PKB.

Dane za lata 2012-2014 uległy nieznacznym zmianom w stosunku do wcześniej publikowanych (październik 2015 roku) w związku z zaliczeniem do sektora instytucji rządowych i samorządowych przedsiębiorstw publicznych, które spełniły kryteria zawarte w podręczniku MGDD. Aktualna lista jednostek sektora znajduje się na stronie GUS: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/statystyka-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych/. Relacja deficytu oraz długu do PKB za 2015 rok różni się od danych opublikowanych w dniu 1 kwietnia 2016 roku – dane zostały zrewidowane w trakcie procesu weryfikacji z Komisją Europejską.

 

[1] W dniu 4 marca 2016 roku Eurostat opublikował kolejną edycję MGDD pozostawiając do decyzji państw członkowskich termin wdrożenia zawartych w nim wytycznych (notyfikacja kwietniowa lub październikowa 2016). Zasady zawarte w nowym podręczniku GUS wdroży do statystyk sektora instytucji rządowych i samorządowych w notyfikacji październikowej.

* Dane zostały zrewidowane w stosunku do wcześniej publikowanych.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter