Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2015 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.10.2016

W dniu 30 września 2016 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostatu) dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. notyfikacja fiskalna).

Dane zostały opracowane zgodnie z metodyką Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010) wprowadzonego w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku oraz wytycznymi zawartymi w dostosowanym do ESA2010 Podręczniku deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (Manual on Government Deficit and Debt (MGDD), edycja 2016) [1].

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2015 roku ukształtował się na poziomie 45 976 mln zł, co stanowi 2,6% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 919 660 mln zł, tj. 51,1% PKB.

Tabl. 1 Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2010-2015 (mln zł)

Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Produkt krajowy brutto (PKB)

1 445 297*

1 566 813*

1 629 392*

1 656 842*

1 719 704*

1 798 302*

Deficyt / Nadwyżka sektora instytucji rządowych
i samorządowych

-106 115*

-75 531*

-60 138*

-67 130*

-58 980*

-45 976*

% PKB

-7,3%*

-4,8%*

-3,7%

-4,1%*

-3,4%*

-2,6%

Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym

-84 989*

-62 432*

-59 042*

-59 575*

-38 803*

-39 435*

% PKB

-5,9%*

-4,0%

-3,6%

-3,6%

-2,3%*

-2,2%

Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym

-18 047*

-11 751*

-4 556*

-2 926*

-3 240*

50*

% PKB

-1,2%

-0,7%

-0,3%

-0,2%

-0,2%

0,0%

Deficyt / Nadwyżka podsektora funduszy zabezpieczenia społecznego

-3 079

-1 348

3 460

-4 629

-16 937

-6 591*

% PKB

-0,2%

-0,1%

0,2%

-0,3%

-1,0%

-0,4%

Dług sektora instytucji rządowych
i samorządowych

767 844*

847 706*

875 085*

922 563*

863 810*

 

919 660*

 

% PKB

53,1%*

54,1%*

53,7%*

55,7%*

50,2%*

51,1%*

 

[1] Najnowsza wersja podręcznika dostępna jest na stronie Eurostatu.

* Dane zostały zrewidowane w stosunku do wcześniej publikowanych.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter