Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2013 r. (październikowa notyfikacja fiskalna)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.10.2014

W dniu 30 września 2014 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostat) dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. notyfikacja fiskalna).

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2013 roku ukształtował się na poziomie 66 933 mln zł, co stanowi -4,0% PKB, natomiast dług publiczny wyniósł 926 103 mln zł, tj. 55,7% PKB.

 

Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wg ESA2010 w latach 2010-2013 (mln zł)

Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

Produkt Krajowy Brutto (PKB)

1 437 357

1 553 582

1 615 894

1 662 052

Deficyt / Nadwyżka sektora instytucji rządowych i samorządowych

-109 728

-76 321

-60 497

-66 933

% PKB

-7,6%

-4,9%

-3,7%

-4,0%

Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym

-88 609

-63 243

-59 482

-59 488

% PKB

-6,2%

-4,1%

-3,7%

-3,6%

Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym

-18 040

-11 730

-4 475

-2 816

% PKB

-1,3%

-0,8%

-0,3%

-0,2%

Deficyt / Nadwyżka podsektora funduszy zabezpieczenia społecznego

-3 079

-1 348

3 460

-4 629

% PKB

-0,2%

-0,1%

0,2%

-0,3%

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

770 451

851 418

878 403

926 103

% PKB

53,6%

54,8%

54,4%

55,7%

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter