Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2013 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
16.04.2014

W dniu 31 marca 2014 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostat) dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. notyfikacja fiskalna).

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2013 roku ukształtował się na poziomie 70 651 mln zł, co stanowi -4,3% PKB, natomiast dług publiczny wyniósł 932 509  mln zł, tj. 57,0% PKB.

Dane za lata 2010-2012 uległy niewielkim zmianom w stosunku do wcześniej publikowanych, w związku z pozyskaniem bardziej szczegółowych informacji dotyczących wybranych kategorii wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych. W rezultacie nieznacznie zmieniły się relacje deficytu sektora ogółem do PKB w roku 2010 i 2011 (odpowiednio spadek o 0,1 pkt. proc. i wzrost o 0,1pkt. proc).

 

Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2010-2013 (mln zł)

Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

Produkt Krajowy Brutto (PKB)

1 416 585

1 528 127

1 596 378

 

1 635 746

 

Deficyt / Nadwyżka sektora instytucji rządowych i samorządowych

-110 870

-77 214

-61 681

-70 651

% PKB

-7,8%

-5,1%

-3,9%

-4,3%

Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym

-90 088

-64 588

-61 014

-59 922

% PKB

-6,4%

-4,2%

-3,8%

-3,7%

Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym

-17 703

-11 278

-4 127

-2 904

% PKB

-1,2%

-0,7%

-0,3%

-0,2%

Deficyt / Nadwyżka podsektora funduszy ubezpieczeń społecznych

-3 079

-1 348

3 460

-7 825

% PKB

-0,2%

-0,1%

0,2%

-0,5%

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

777 383

859 207

886 873

 

932 509

 

% PKB

54,9%

56,2%

55,6%

57,0%


Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter