Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.10.2013

W dniu 30 września 2013 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostat) dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. notyfikacja fiskalna).

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 roku ukształtował się na poziomie 62 439 mln zł, co stanowi -3,9% PKB, natomiast dług publiczny wyniósł 886 873 mln zł, tj. 55,6% PKB.

Dane za lata 2009-2012 uległy nieznacznym zmianom w stosunku do wcześniej publikowanych w związku z wdrożeniem ustaleń z Komisją Europejską (Eurostat) przyjętych podczas misji dialogu EDP oraz misji dotyczącej danych źródłowych wykorzystywanych przy opracowywaniu statystyk na potrzeby EDP. Dodatkowo, zmiany w 2012 roku wynikają z uwzględnienia danych ostatecznych.

 

Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2009-2012 (mln zł)


 

Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

Produkt Krajowy Brutto (PKB)

1 344 505

1 416 585

1 528 127

1 595 225

Deficyt / Nadwyżka sektora instytucji rządowych i samorządowych

-100 403

-111 784

-76 373

-62 439

% PKB

-7,5%

-7,9%

-5,0%

-3,9%

Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym

-73 535

-91 002

-63 747

-61 772

% PKB

-5,5%

-6,4%

-4,2%

-3,9%

Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym

-14 740

-17 703

-11 278

-4 127

% PKB

-1,1%

-1,2%

-0,7%

-0,3%

Deficyt / Nadwyżka podsektora funduszy ubezpieczeń społecznych

-12 128

-3 079

-1 348

3 460

% PKB

-0,9%

-0,2%

-0,1%

0,2%

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

684 447

777 383

859 207

886 873

% PKB

50,9%

54,9%

56,2%

55,6%
Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter