Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 roku (za lata 2015-2018)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.04.2019

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 roku ukształtował się na poziomie 7 987 mln zł, co stanowi 0,4% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 034 358 mln zł, tj. 48,9% PKB.


W dniu 29 marca 2019 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostatu) dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2015 -2018 (tzw. notyfikacja fiskalna).

Dane zostały opracowane zgodnie z metodyką Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010) wprowadzonego w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku oraz wytycznymi zawartymi w dostosowanym do ESA2010 Podręczniku deficytu i długu      sektora instytucji rządowych i samorządowych (Manual on Government Deficit and Debt (MGDD), edycja 2016)[1].Tablica 1 Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2015-2018 (mln zł)

Wyszczególnienie

2015

2016

2017

2018

Produkt Krajowy Brutto (PKB)

1 800 228

1 861 112

1 989 314*

2 115 672

Deficyt / Nadwyżka sektora instytucji rządowych

i samorządowych

-48 703*

-41 614*

-30 404*

-7 987

% PKB

-2,7%

-2,2%

-1,5%*

-0,4%

Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji rządowych

na szczeblu centralnym

-39 831

-44 907

-72 556*

-13 394

% PKB

-2,2%

-2,4%

-3,7%*

-0,6%

Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym

-991*

5 062*

1 182*

-7 369

% PKB

-0,1%

0,3%

0,1%

-0,4%

Deficyt / Nadwyżka podsektora funduszy zabezpieczenia społecznego

-7 881

-1 769

40 970

12 776

% PKB

-0,4%

-0,1%

2,1%

0,6%

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

923 259*

1 009 257*

1 005 722*

1 034 358

% PKB

51,3%

54,2%

50,6%

48,9%


* Dane zostały zrewidowane w stosunku do opublikowanych w dniu 22.10.2018 r.

[1] Najnowsza wersja podręcznika dostępna jest na stronie:

   http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7203647/KS-GQ-16-001-EN-N.pdf/5cfae6dd-29d8-4487-80ac-37f76cd1f012

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter