Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.10.2017

W dniu 29 września 2017 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostatu) dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2013 -2016 (tzw. notyfikacja fiskalna).

Dane zostały opracowane zgodnie z metodyką Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010) wprowadzonego w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku oraz wytycznymi zawartymi w dostosowanym do ESA2010 Podręczniku deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (Manual on Government Deficit and Debt (MGDD), edycja 2016) [1].

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 roku ukształtował się na poziomie 45 870 mln zł, co stanowi 2,5% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 006 284 mln zł, tj. 54,1 % PKB.

Tabl. 1 Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2013-2016 (mln zł)

Wyszczególnienie

2013

2014

2015

2016

Produkt Krajowy Brutto (PKB)

1 656 895*

1 719 769*

1 799 392*

1 858 637*

Deficyt / Nadwyżka sektora instytucji rządowych   i samorządowych

-68 146*

-61 820*

-47 489*

-45 870*

% PKB

-4,1%

-3,6%*

-2,6%

-2,5%*

Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym

-60 494

-39 790

-39 831

-48 769*

% PKB

-3,7%

-2,3%

-2,2%

-2,6%

Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym

-3 023*

-3 264

223

4 668*

% PKB

-0,2%

-0,2%

0,0%

0,3%*

Deficyt / Nadwyżka podsektora funduszy zabezpieczenia społecznego

-4 629

-18 766*

-7 881*

-1 769*

% PKB

-0,3%

-1,1%

-0,4%

-0,1%

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

922 755

863 974*

919 588*

1 006 284*

% PKB

55,7%

50,2%

51,1%

54,1%*

* Dane zostały zrewidowane w stosunku do opublikowanych w dniu  21.04.2017r.


Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter