Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zasady metodyczne, Rocznik Pracy

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń
29.08.2008
2 Publikacja Rocznik Statystyczny Pracy 2015
24.03.2016 Archiwum Rocznik Statystyczny Pracy 2015

Pracujący. Bezrobotni. Bierni zawodowo wg BAEL

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Tablica Wyniki BAEL dla gospodarstw domowych z lat 2010-2015 wg nowej metodologii
22.09.2016
2 Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2013 - 2015
30.11.2016 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2013 - 2015
3 Informacja sygnalna Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna Informacja o rynku pracy - czwarty kwartał 2016 roku
23.02.2017 Archiwum Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna Informacja o rynku pracy - czwarty kwartał 2016 roku
4 Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2016 roku
28.04.2017 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2016 roku
5 Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna ludności Polski (aneks)(I,II,III kw. 2008 r. w przeliczeniu na PKD 2007)
22.05.2009
6 Tablica BAEL – dane za lata 2010, 2011 oraz I-II kw. 2012 r. po przeliczeniu z uwzględnieniem NSP 2011
31.12.2012
7 Notatka informacyjna Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy
22.12.2011

Pracujący. Zatrudnieni. Wynagrodzenia. Koszty pracy

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń
01.06.2016
2 Notatka informacyjna Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce (stan w 2014 roku)
18.07.2016
3 Publikacja Pracujący w gospodarce narodowej w 2015 roku
04.11.2016 Archiwum Pracujący w gospodarce narodowej w 2015 roku
4 Publikacja Emerytury i renty w 2015 r.
30.11.2016 Archiwum Emerytury i renty w 2015 r.
5 Notatka informacyjna Wybrane zagadnienia rynku pracy” (liczba osób z minimalnym wynagrodzeniem, ”samozatrudnieni”, umowy zlecenia, o dzieło). Dane za 2015 r.
13.01.2017 Archiwum Wybrane zagadnienia rynku pracy” (liczba osób z minimalnym wynagrodzeniem, ”samozatrudnieni”, umowy zlecenia, o dzieło). Dane za 2015 r.
6 Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r.
28.04.2017 Archiwum Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r.
7 Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2017 roku
18.05.2017 Archiwum Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2017 roku
8 Notatka informacyjna Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r.
11.12.2015 Archiwum Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r.
9 Publikacja Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r.
01.02.2016 Archiwum Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r.
10 Tablica Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950-2016
16.03.2016
11 Publikacja Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2012 r.
26.11.2013 Archiwum Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2012 r.
12 Tablica Kwoty bazowe od 1999 r.
09.02.2016

Bezrobocie rejestrowane

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w grudniu 2015 r.
26.01.2016 Archiwum Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w grudniu 2015 r.
2 Publikacja Bezrobocie rejestrowane. I- IV kwartał 2016 r.
30.03.2017 Archiwum Bezrobocie rejestrowane. I- IV kwartał 2016 r.
3 Tablica Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu marca 2017 r.
26.04.2017 Archiwum Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu marca 2017 r.
4 Tablica Stopa bezrobocia w latach 1990-2017
26.04.2017

Popyt na pracę

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Popyt na pracę w 2015 roku
23.06.2016 Archiwum Popyt na pracę w 2015 roku
2 Informacja sygnalna Popyt na pracę w czwartym kwartale 2016 roku
10.03.2017 Archiwum Popyt na pracę w czwartym kwartale 2016 roku

Warunki pracy. Wypadki przy pracy

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Wypadki przy pracy w 2015 r.
27.10.2016 Archiwum Wypadki przy pracy w 2015 r.
2 Informacja sygnalna Wypadki przy pracy w 2016 r.
21.03.2017 Archiwum Wypadki przy pracy w 2016 r.
3 Infografika - Wypadki przy pracy 2016
28.04.2017 Archiwum Infografika - Wypadki przy pracy 2016
4 Publikacja Warunki pracy w 2016 roku
22.05.2017 Archiwum Warunki pracy w 2016 roku
5 Publikacja Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą
21.03.2014 Archiwum Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą

Opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Praca nierejestrowana w Polsce w 2014 roku
08.01.2016 Archiwum Praca nierejestrowana w Polsce w 2014 roku
2 Publikacja Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2016
10.10.2016 Archiwum Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2016
3 Publikacja Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy w Polsce w 2015 r.
31.10.2016
4 Publikacja Kapitał ludzki w Polsce w 2015 r.
30.12.2016 Archiwum Kapitał ludzki w Polsce w 2015 r.
5 Publikacja Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2015 r.
24.03.2017 Archiwum Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2015 r.
6 Publikacja Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2011 r.
25.01.2013
7 Publikacja Praca a obowiązki rodzinne w 2010 r.
26.07.2012 Archiwum Praca a obowiązki rodzinne w 2010 r.
8 Publikacja Dojazdy do pracy w Polsce - 2010 - na podstawie danych administracyjnych
27.01.2011
9 Notatka informacyjna Dojazdy do pracy w 2010 r. na podstawie BAEL
22.12.2011
10 Publikacja Dojazdy do pracy - NSP 2011
22.05.2014
11 Notatka informacyjna Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia
27.01.2016
12 Publikacja Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r.
08.02.2011
13 Publikacja Przejście z pracy na emeryturę w 2012 r.
06.09.2013 Archiwum Przejście z pracy na emeryturę w 2012 r.
14 Publikacja Wskaźniki jakości pracy
27.01.2015
15 Tablica Dojazdy do pracy w Polsce - wyniki NSP 2011
21.03.2014

Praca

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków
31.08.2015
Do góry

Newsletter