Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
22.10.2018

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 roku ukształtował się na poziomie 27 970 mln zł, co stanowi 1,4% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 005 688 mln zł, tj. 50,6% PKB.


W dniu 28 września 2018 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostatu) dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2014 -2017 (tzw. notyfikacja fiskalna).

Dane zostały opracowane zgodnie z metodyką Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010) wprowadzonego w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku oraz wytycznymi zawartymi w dostosowanym do ESA2010 Podręczniku deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (Manual on Government Deficit and Debt (MGDD), edycja 2016)1.


Tablica 1 Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2014-2017 (mln zł)

Wyszczególnienie

2014

2015

2016

2017

Produkt Krajowy Brutto (PKB)

1 720 430*

1 800 228*

1 861 112*

1 988 730*

Deficyt / Nadwyżka sektora instytucji rządowych i samorządowych

-63 370*

-48 620*

-41 607*

-27 970*

% PKB

-3,7%*

-2,7%*

-2,2%*

-1,4%*

Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym

-39 790

-39 831

-44 907*

-70 129*

% PKB

-2,3%

-2,2%

-2,4%*

-3,5%*

Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym

-4 814*

-908*

5 069*

1 189*

% PKB

-0,3%*

0,1%*

0,3%*

0,1%*

Deficyt / Nadwyżka podsektora funduszy zabezpieczenia społecznego

-18 766

-7 881

-1 769

40 970*

% PKB

-1,1%

-0,4%

-0,1%

2,1%*

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

867 345*

923 206*

1 009 216*

1 005 688*

% PKB

50,4%*

51,3%*

54,2%

50,6%

 

* Dane zostały zrewidowane w stosunku do opublikowanych w dniu 23.04.2018 r.
1 Najnowsza wersja podręcznika dostępna jest na stronie:
  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7203647/KS-GQ-16-001-EN-N.pdf/5cfae6dd-29d8-4487-80ac-37f76cd1f012Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter