Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.04.2017

W dniu 31 marca 2017 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostatu) dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. notyfikacja fiskalna).

Dane zostały opracowane zgodnie z metodyką Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010) wprowadzonego w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku oraz wytycznymi zawartymi w dostosowanym do ESA2010 Podręczniku deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (Manual on Government Deficit and Debt (MGDD), edycja 2016)1 .

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 roku ukształtował się na poziomie 44 735 mln zł, co stanowi 2,4% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 006 282 mln zł, tj. 54,4 % PKB.


Tabl. 1 Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2013-2016 (mln zł)

Wyszczególnienie

2013

2014

2015

2016

Produkt Krajowy Brutto (PKB)

1 656 842

1 719 704

1 799 321*

1 851 171

Deficyt / Nadwyżka sektora instytucji rządowych i samorządowych

-68 144*

-59 991*

-46 199*

-44 735

% PKB

-4,1%

-3,5%*

-2,6%

-2,4%

Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym

-60 494*

-39 790*

-39 831*

-48 157

% PKB

-3,7%*

-2,3%

-2,2%

-2,6%

Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym

-3 021*

-3 264*

223*

4 523

% PKB

-0,2%

-0,2%

0,0%

0,2%

Deficyt / Nadwyżka podsektora funduszy zabezpieczenia społecznego

-4 629

-16 937

-6 591

-1 101

% PKB

-0,3%

-1,0%

-0,4%

-0,1%

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

922 755*

863 963*

919 576*

1 006 282

% PKB

55,7%

50,2%

51,1%

54,4%

 


[1] Najnowsza wersja podręcznika dostępna jest na stronie:

   http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7203647/KS-GQ-16-001-EN-N.pdf/5cfae6dd-29d8-4487-80ac-37f76cd1f012

* Dane zostały zrewidowane w stosunku do opublikowanych w dniu 19.10.2016 r.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter