Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 r. (październikowa notyfikacja fiskalna)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
16.10.2015

W dniu 30 września 2015 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostat) dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. notyfikacja fiskalna).

Dane zostały opracowane zgodnie z metodologią Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010) wprowadzonego w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku oraz wytycznymi zawartymi w dostosowanym do ESA2010 Podręczniku deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (Manual on Government Deficit and Debt, edycja 2014).

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 roku ukształtował się na poziomie 56 767 mln zł, co stanowi -3,3% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 867 066 mln zł, tj. 50,4% PKB.

Dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2011-2014 uległy nieznacznym zmianom w stosunku do wcześniej publikowanych w związku z wdrożeniem zaleceń Komisji Europejskiej (Eurostat) sformułowanych podczas misji dialogu EDP. Dodatkowo, zmiany wynikają z uwzględnienia danych ostatecznych za 2014 r. Dane dotyczące produktu krajowego brutto zawarte w komunikacie również uległy zmianie. Nowe szacunki zostały opublikowane w Komunikacie GUS „Zweryfikowany szacunek produktu krajowego brutto za lata 2010-2014”.  

W 2014 miała miejsce reforma systemu emerytalnego polegająca na transferze aktywów z otwartych funduszy emerytalnych do sektora instytucji rządowych i samorządowych, który zgodnie z metodologią ESA2010 został zarejestrowany jako transakcja finansowa niemająca wpływu na deficyt/nadwyżkę podsektora funduszy zabezpieczenia społecznego. Jednocześnie nastąpiło umorzenie obligacji skarbowych w lutym 2014 r., co spowodowało obniżenie długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 r.
W konsekwencji obniżyły się także wydatki podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym na obsługę zadłużenia (odsetki), co miało wpływ na zmniejszenie deficytu sektora.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter