Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie styczeń-grudzień 2019 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.03.2020

W 2019 roku wyniki finansowe w instytucjach kultury polepszyły się w porównaniu z uzyskanymi w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody z całokształtu działalności (przychody ogółem) wzrosły w tym czasie o 5,5%, a nakłady inwestycyjne zwiększyły się o 21,0%.

Przychody z całokształtu działalności (przychody ogółem) badanych instytucji kultury w 2019 roku były wyższe o 5,5% od osiągniętych rok wcześniej i wyniosły 10 203,9 mln zł. W strukturze tych przychodów 92,0% stanowiły przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 7,9% – pozostałe przychody operacyjne oraz 0,1% – przychody finansowe. Najwyższe przychody ogółem badane instytucje kultury osiągnęły w województwie mazowieckim (udział wyniósł 25,5%), a w dalszej kolejności w województwie małopolskim (11,9%) i śląskim (10,3%).

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności (koszty ogółem) w badanym okresie 2019 r. były wyższe o 5,0% od poniesionych rok wcześniej i wyniosły 10 064,1 mln zł.  W strukturze tych kosztów 99,1% stanowiły koszty operacyjne, 0,8% – pozostałe koszty operacyjne, 0,1% – koszty finansowe. Podobnie jak w przypadku przychodów ogółem, najwyższe koszty ogółem wygenerowały jednostki z województwa mazowieckiego (25,5%).

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter