Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I–XII 2020 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.03.2021

W 2020 r. wyniki finansowe instytucji kultury były niższe od uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Nastąpił spadek przychodów ogółem o 5,3%, a kosztów ogółem o 5,9%. Nakłady inwestycyjne zwiększyły się o 1,2%.

Przychody ogółem badanych instytucji kultury w 2020 r. były niższe o 5,3% od osiągniętych rok wcześniej i wyniosły 9 661,0 mln zł. W strukturze tych przychodów 90,6% stanowiły przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 9,3% – pozostałe przychody operacyjne oraz 0,1% – przychody finansowe. Najwyższe przychody ogółem instytucje kultury osiągnęły w województwie mazowieckim (udział wyniósł 27,2%).

Koszty ogółem w 2020 r. były niższe o 5,9% od poniesionych rok wcześniej i wyniosły 9 465,8 mln zł. W strukturze tych kosztów 98,8% stanowiły koszty operacyjne, 1,1% – pozostałe koszty operacyjne, a 0,1% – koszty finansowe. Podobnie jak w przypadku przychodów ogółem, najwyższe koszty ogółem wygenerowały jednostki z województwa mazowieckiego (27,1%).

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter