Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe instytucji kultury w I półroczu 2023 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
14.09.2023

W pierwszym półroczu 2023 r. wyniki finansowe instytucji kultury były wyższe w porównaniu z uzyskanymi w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ogółem wzrosły w tym czasie o 17,4%, a nakłady inwestycyjne o 15,1%. 

Przychody ogółem instytucji kultury w pierwszym półroczu 2023 r. były wyższe o 17,4% od osiągniętych rok wcześniej i wyniosły 6 775,8 mln zł. W strukturze przychodów 92,9% stanowiły przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 6,8% – pozostałe przychody operacyjne oraz 0,3% – przychody finansowe. Ponad 25% przychodów stanowiły przychody ogółem instytucji kultury z województwa mazowieckiego.

Przeciętne przychody ogółem na jedną instytucję kultury wyniosły 1 440,7 tys. zł. Największe przychody ogółem w przeliczeniu na jedną instytucję osiągnęły instytucje kultury w województwie mazowieckim – 2 638,2 tys. zł, a najmniejsze w województwie lubelskim – 703,9 tys. zł. Państwowe instytucje kultury osiągnęły w pierwszym półroczu 2023 r. przychody w wysokości 1 225,9 mln zł, natomiast przychody samorządowych instytucji kultury wyniosły 5 549,9 mln zł. W przychodach ogółem instytucji kultury największy udział miały przychody podmiotów prowadzących działalność obiektów kulturalnych – 40,7%.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter