Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-XII 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
22.03.2019

W 2018 roku wyniki finansowe w badanych instytucjach kultury były korzystniejsze od uzyskanych w 2017 roku. Przychody ogółem wzrosły w skali roku o 9,3%, a koszty ogółem o 8,9%.

Przychody ogółem badanych instytucji kultury były w roku 2018 wyższe o 9,3% od osiągniętych rok wcześniej i wyniosły 9 668,9 mln zł. W strukturze tych przychodów 92,1% stanowiły przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 7,8% pozostałe przychody operacyjne oraz 0,1% przychody finansowe. Najwyższe przychody ogółem uzyskały badane instytucje kultury mające siedzibę w województwie mazowieckim (udział 26,3%) oraz małopolskim (11,8%) i śląskim (10,2%).
Koszty ogółem w badanym okresie były wyższe o 8,9% od poniesionych rok wcześniej i wyniosły 9 580,9 mln zł. W strukturze tych kosztów 98,9% stanowiły koszty operacyjne, 1,0% pozostałe koszty operacyjne, 0,1% koszty finansowe. Podobnie jak w przypadku przychodów ogółem, najwyższe koszty ogółem wygenerowały jednostki mające siedzibę w województwie mazowieckim (26,1%), małopolskim (11,6%) i śląskim (10,3%).
Wynik finansowy brutto wyniósł 88,0 mln zł (zysk 186,3 mln zł, strata 98,3 mln zł).


Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter