Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
lip

Efektywność wykorzystania energii w latach 2007-2017

5
lip

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w I kwartale 2019 roku

5
lip

Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych w 2018 r.

5
lip

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2019 r. z podziałem na województwa

8
lip

Komunikat w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2019 roku

11
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2018 roku

12
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2019 roku

15
lip

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2019 roku

15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r.

15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2019 roku

15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2019 r. w stosunku do I kwartału 2019 r.

15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2019 r. w stosunku do I kwartału 2019 r.

15
lip

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019

16
lip

Zwierzęta gospodarskie w 2018 roku

17
lip

Koniunktura konsumencka - lipiec 2019 roku

17
lip

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2019 roku

17
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2019 roku

17
lip

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2019 roku

17
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w drugim kwartale 2019 roku

17
lip

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w II kwartale 2019 roku

18
lip

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2019 roku

18
lip

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2019 roku

18
lip

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2019 roku

18
lip

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do II półrocza 2018 r.

18
lip

Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2019 r.

19
lip

Ceny produktów rolnych w czerwcu 2019 roku

19
lip

Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2019 roku

19
lip

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (maj 2019 r.)

22
lip

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2019 roku

22
lip

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2019 roku

23
lip

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-czerwiec 2019 roku

23
lip

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2019 roku

23
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym półroczu 2019 r.

23
lip

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2019 roku

23
lip

Biuletyn Statystyczny Nr 6/2019

24
lip

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (lipiec 2019)

26
lip

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2018 roku

26
lip

Biblioteki publiczne w 2018 roku

29
lip

Wiadomości Statystyczne nr 6/2019 (697)

31
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2018 roku

31
lip

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2019 roku

31
lip

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2019 roku

31
lip

Obrót nieruchomościami w 2018 roku

31
lip

Kultura fizyczna w Polsce w 2018 r.

31
lip

Działalność służb ratowniczych w 2018 roku

31
lip

Trwanie życia w 2018 r.

31
lip

Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2019 roku

31
lip

Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2014-2017

31
lip

Polska w Unii Europejskiej 2019

31
lip

Sytuacja demograficzna Polski do roku 2018. Tworzenie i rozpad rodzin

Publikacje urzędów statystycznych

1
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w maju 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

1
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w maju 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

1
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w maju 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

1
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w maju 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

1
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa małopolskiego - maj 2019

Urząd Statystyczny w Krakowie

1
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (maj 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

1
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w maju 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

1
lip

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

1
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - maj 2019

Urząd Statystyczny w Opolu

1
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - maj 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu

1
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Maj 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

1
lip

Statystyka Warszawy. Maj 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

1
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w maju 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

1
lip

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - maj 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

1
lip

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

1
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w maju 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

5
lip

Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

8
lip

Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego - maj 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

8
lip

Piecza zastępcza w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

10
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

10
lip

Światowy Dzień Ludności - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

12
lip

Rolnictwo w województwie podlaskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

12
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie podlaskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

15
lip

Gdańsk, Olsztyn, Kaliningrad i Sankt Petersburg w liczbach w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie dolnośląskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

16
lip

Informacja prasowa - publikacja "Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego w 2018 r."

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

16
lip

Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

17
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie małopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

17
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

22
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza Białegostoku w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

25
lip

Rolnictwo w województwie małopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

25
lip

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2019 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

26
lip

Rolnictwo w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

26
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa małopolskiego - czerwiec 2019

Urząd Statystyczny w Krakowie

26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (czerwiec 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - czerwiec 2019

Urząd Statystyczny w Opolu

26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - czerwiec 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu

26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

26
lip

Statystyka Warszawy. Czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
lip

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
lip

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubuskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
lip

Kluby sportowe w województwie małopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
lip

Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2019

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
lip

Zielona Góra i Gorzów Wlkp. II kw. 2019 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – lipiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
lip

Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
lip

Ochrona zdrowia w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
lip

Pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – lipiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
lip

Podmioty działające w obszarze kultury w województwie małopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
lip

Działalność instytucji kultury w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
lip

Edukacja w województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/2019

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
lip

Rolnictwo w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
lip

Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
lip

Ceny w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
lip

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - lipiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
lip

Dojazdy do pracy w obszarach funkcjonalnych województwa opolskiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
lip

Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
lip

Rolnictwo w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
lip

Edukacja w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2018/2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Lipiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
lip

Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
lip

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
lip

Pomoc społeczna w województwie dolnośląskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

31
lip

Elektroenergetyka polska w 2019 r.

Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Energii

31
lip

Paliwa i energia - 2019 r.

Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Energii

31
lip

Raport o inflacji.

Narodowy Bank Polski

31
lip

Wskażniki inflacji bazowej 2019

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter