Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

4
czer

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 roku

4
czer

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 roku

5
czer

Kultura w 2018 roku

5
czer

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - IV kwartał 2018 r.

7
czer

Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2018 roku

10
czer

Popyt na pracę w I kwartale 2019 roku

10
czer

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 1/2019

11
czer

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2019 roku

14
czer

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 roku

14
czer

Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2018/2019 (dane wstępne)

14
czer

Efektywność wykorzystania energii w latach 2007-2017

14
czer

Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2018 roku

14
czer

Budownictwo w I kw. 2019 roku

14
czer

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 roku

17
czer

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r. (dane wstępne)

19
czer

Koniunktura konsumencka - czerwiec 2019 roku

19
czer

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2019 roku

19
czer

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2019 roku

19
czer

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2019 roku

19
czer

Energia 2019 (folder)

19
czer

Nakłady i wyniki przemysłu w I kwartale 2019 roku

21
czer

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w czerwcu 2019 roku

21
czer

Ceny produktów rolnych w maju 2019 roku

21
czer

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2019 roku

21
czer

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 roku

21
czer

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2019 roku

21
czer

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2019 roku

21
czer

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (kwiecień 2019 r.)

24
czer

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2018 roku

24
czer

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-maj 2019 roku

24
czer

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I kwartale 2019 roku

24
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-III 2019 roku

24
czer

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2018 roku

24
czer

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2019 roku

24
czer

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju 2019 roku

24
czer

Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2019 roku

24
czer

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (czerwiec 2019)

24
czer

Efektywność wykorzystania energii w latach 2007-2017

26
czer

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w maju 2019 r.

26
czer

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2019 roku

26
czer

Biuletyn Statystyczny Nr 5/2019

27
czer

Popyt na pracę w 2018 roku

28
czer

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2018 roku

28
czer

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2019 roku

28
czer

Ochrona środowiska 2018 rok

28
czer

Infrastruktura komunalna w 2018 roku

28
czer

Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2018 roku

28
czer

Apteki i punkty apteczne w 2018 roku

28
czer

Rynek dzieł sztuki i antyków w 2018 roku

28
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2018 roku

28
czer

Warunki pracy w 2018 roku

28
czer

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2019 roku

28
czer

Turystyka w 2018 roku

28
czer

Bezrobocie rejestrowane. I kwartał 2019 roku

28
czer

Rolnictwo w 2018 roku

28
czer

Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2015 roku

28
czer

Przemysł - wyniki działalności w 2018 roku

28
czer

Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2013-2017

Publikacje urzędów statystycznych

3
czer

Przegląd Statystyczny Warszawy. I kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

6
czer

Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego - kwiecień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

7
czer

Poznań - Biuletyn Statystyczny - I kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu

10
czer

Wypadki przy pracy w I kwartale. 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

10
czer

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

10
czer

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

13
czer

Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

13
czer

Światowy Dzień Krwiodawstwa - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

14
czer

Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2018/2019

Urząd Statystyczny w Gdańsku

14
czer

20 lat województwa łódzkiego.

Urząd Statystyczny w Łodzi

17
czer

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w województwie łódzkim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

21
czer

Popyt na pracę w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

21
czer

Poznań w 2018 (wkładka promocyjna)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

21
czer

Dzień Ojca - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

25
czer

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie zachodniopomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

26
czer

Piecza zastępcza, placówki wsparcia dziennego oraz zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie małopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

26
czer

Biuletyn Statystyczny Szczecina I kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
czer

Żłobki i kluby dziecięce w województwie małopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

27
czer

Historia spisów ludności na obszarze Wielkopolski (wkładka promocyjna)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

27
czer

Turystyka w województwie lubuskim w latach 2016 - 2018

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
czer

Informacja prasowa - publikacja "Turystyka w województwie lubuskim w latach 2016-2018"

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
czer

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie podlaskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
czer

Warunki pracy w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
czer

Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
czer

Pracujący w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
czer

Rolnictwo w województwie śląskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
czer

Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie małopolskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (I kwartał 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
czer

Popyt na pracę w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
czer

Rolnictwo w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - I kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
czer

Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) (wkładka promocyjna)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
czer

Warunki pracy w województwie wielkopolskim w 2018

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
czer

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
czer

Rolnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - I kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
czer

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2019 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
czer

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie dolnośląskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

28
czer

Informacja o zasobach węgla kamiennego na podstawie sprawozdania G-09.9

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

28
czer

Wskaźniki inflacji bazowej 2019

Narodowy Bank Polski

28
czer

Biuletyn Statystyczny Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Do góry

Newsletter