Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

19
lip

Ceny produktów rolnych w czerwcu 2019 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca rzeźnego: wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz mleka krowie-go, spadły w czerwcu 2019 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 1,5%), natomiast wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 6,9%).
Czytaj dalej
19
lip

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (maj 2019 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych.
Czytaj dalej
19
lip

Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2019 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,7% (wobec wzrostu o 8,2% w czerwcu 2018 r.). W porównaniu z majem 2019 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 1,6%.
Czytaj dalej
19
lip

Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2017 roku

Syntetyczna publikacja opisująca wyniki badania stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego dotyczące współpracy organizacji non-profit z instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami oraz współpracy wewnątrzsektorowej.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

19
lip

Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W województwie mazowieckim zmniejszyła się liczba rodzin rodzinnej pieczy zastępczej oraz przebywających w nich dzieci. Zwiększyła się liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych, a zmniejszyła liczba wychowanków. Więcej było również placówek wsparcia dziennego i korzystających z nich osób. Wzrosła liczba zakładów stacjonarnych pomocy społecznej i ich mieszkańców.
Czytaj dalej
19
lip

Przestrzenne rozmieszczenie podmiotów gospodarki narodowej w Warszawie

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podmioty gospodarki narodowej w Warszawie mają niebagatelny wpływ na wypracowywany produkt krajowy brutto i inne najważniejsze wskaźniki ekonomiczne. Świadczą również o potencjale endogenicznym i bazie ekonomicznej stolicy. Rozmieszczenie podmiotów, jako miejsc pracy setek tysięcy ludzi, decyduje o kierunkach i wielkości przemieszczeń mieszkańców. Obszary o wysokiej koncentracji mogą świadczyć o dogodnych warunkach dla lokalizacji działalności gospodarczej, ale sygnalizują potencjalne problemy z komunikacją, miejscami parkingowymi, kongestią i jakością przestrzeni publicznych. Wszystkie te przesłanki wskazują na potrzebę badań i analiz miejsc działalności firm i instytucji w przestrzeni stolicy.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter