Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

31
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2018 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2018 roku według danych ostatecznych wyniosły w cenach bieżących 951,3 mld zł w eksporcie oraz 970,8 mld zł w imporcie.
Czytaj dalej
31
lip

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2019 roku

Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2019 r.
Czytaj dalej
31
lip

Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2019 roku

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej
31
lip

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2019 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w lipcu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie (wskaźnik cen 100,0), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,9% (wskaźnik cen 102,9).
Czytaj dalej
31
lip

Obrót nieruchomościami w 2018 roku

W 2018 roku podpisano 525,1 tys. aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, o 7,6% więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z 2017 rokiem największy wzrost liczby aktów notarialnych wystąpił w przypadku sprzedaży działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym (o 12,5%), sprzedaży lokali (o 9,7%), sprzedaży działek niezabudowanych (o 9,7%) oraz sprzedaży nieruchomości innych (o 6,8%).
Czytaj dalej
31
lip

Kultura fizyczna w Polsce w 2018 r.

W 2018 r. w Polsce działały 14772 kluby sportowe. W stosunku do 2016 r. ich liczba spadła o 86. Kluby liczyły 1045,5 tys. członków, a ćwiczyło w nich 1056,1 tys. osób.
Czytaj dalej
31
lip

Polska w Unii Europejskiej 2019

Folder, prezentujący w zwięzłej i przejrzystej formie przekrojowy zbiór informacji obrazujących poziom życia oraz stan gospodarki w Polsce na tle krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
31
lip

Działalność służb ratowniczych w 2018 roku

W 2018 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 502,1 tys. zdarzeń. Interwencje dotyczyły 149,4 tys. pożarów, 312,0 tys. miejscowych zagrożeń, 40,6 tys. fałszywych alarmów.
Czytaj dalej
31
lip

Trwanie życia w 2018 r.

Tablice trwania życia ludności wg płci i wieku w podziale na miasto i wieś. Średnie trwanie życia wg regionów, województw i podregionów.
Czytaj dalej
31
lip

Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2014-2017

Niniejsza publikacja jest kolejnym opracowaniem polskich rachunków narodowych według sektorów i podsektorów instytucjonalnych. Obejmuje szczegółowe rachunki narodowe za lata 2014–2017.
Czytaj dalej
31
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2018 roku

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych, wytwarzanych przez podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących przekracza 9 osób (wyroby gotowe i półfabrykaty ogółem przeznaczone na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, z surowca własnego i powierzonego).
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – lipiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w lipcu 2019 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
lip

Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Na opracowanie składa się analiza stanu i struktury, ruchu naturalnego oraz migracji ludności województwa na tle wskaźników ogólnopolskich oraz w odniesieniu do pozostałych województw i powiatów województwa pomorskiego.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie przez przedstawicieli firm budowlanych.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
31
lip

Sytuacja demograficzna województwa świętokrzyskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zawiera podstawowe dane o liczbie i strukturze ludności oraz ruchu naturalnym i wędrówkowym na terenie województwa świętokrzyskiego.
Czytaj dalej
31
lip
31
lip

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – lipiec 2019 r.
Czytaj dalej
31
lip
31
lip
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2019 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
lip

Edukacja w województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/2019

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące edukacji w województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/2019

Czytaj dalej
31
lip

Działalność instytucji kultury w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Źródłem informacji wykorzystanych w opracowaniu były wyniki badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny na formularzach: K-01 Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej, K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej, K-03 Sprawozdanie biblioteki, K-05 Sprawozdanie z działalności wystawienniczej, K-07 Sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy, K-08 Sprawozdanie kina, K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych.

Czytaj dalej
31
lip

Rolnictwo w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja Rolnictwo w województwie łódzkim w 2018 rolnictwo w województwie łódzkim w 2018 r. to kolejna edycja rocznego opracowania z zakresu statystyki rolnictwa. Źródłem danych statystycznych charakteryzujących efekty produkcji rolniczej w regionie, zawartych w niniejszym opracowaniu, są uogólnione wyniki badań reprezentacyjnych w gospodarstwach indywidualnych, szacunki i oceny rzeczoznawców, a także sprawozdawczość statystyczna z zakresu produkcji i skupu produktów rolnych. Dodatkowo, przy prezentacji dynamiki cen produktów rolnych uzyskiwanych przez rolników na targowiskach, wykorzystano dane z miesięcznego notowania cen prowadzonego przez ankieterów statystycznych.

Czytaj dalej
31
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r.
Czytaj dalej
31
lip

Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r.
Czytaj dalej
31
lip

Ceny w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Ceny w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2019 r.
Czytaj dalej
31
lip

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2018 r.
Czytaj dalej
31
lip

Dojazdy do pracy w obszarach funkcjonalnych województwa opolskiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Dojazdy do pracy w obszarach funkcjonalnych województwa opolskiego w 2016 r.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - lipiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez przedsiębiorców z większości prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli handlu hurtowego i budownictwa. Niekorzystne opinie zgłaszają jedynie firmy prowadzące działalność z zakresu handlu detalicznego oraz informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Przedsiębiorcy ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności oceniają w lipcu koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie formułują podmioty należące do sekcji informacja i komunikacja oraz budownictwo.
Czytaj dalej
31
lip

Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Publikacja „Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego w 2018 r.” jest opracowaniem poświęconym zagadnieniom ludnościowym, opisującym aktualny stan i struktury ludności oraz dynamikę zjawisk demograficznych w województwie wielkopolskim.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Czytaj dalej
31
lip
31
lip

Kultura fizyczna w Polsce w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Lipiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Koniunktura oceniana jest pozytywnie przez przedsiębiorców ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
31
lip

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

31
lip

Elektroenergetyka polska w 2018 r.

Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Energii

Folder przedstawiający podstawowe informacje dotyczące sektora elektroenergetycznego i ciepłownictwa. Przekroje: podsektor wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, obrotu.
31
lip

Paliwa i energia - 2019 r.

Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Energii

Folder zawierający bilanse podstawowych nośników energii. Informacje przedstawione w jednostkach naturalnych i w jednostkach energii (PJ).
31
lip

Raport o inflacji.

Narodowy Bank Polski

Analizy, badania i prognozy procesów inflacyjnych w gospodarce prowadzone przez NBP niezbędne dla realizacji polityki pieniężnej w warunkach strategii bezpośredniego celu inflacyjnego. Publikowana kilka razy w roku.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter