Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

26
lip

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2018 roku

Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie.
Czytaj dalej
26
lip

Biblioteki publiczne w 2018 roku

Na koniec 2018 r. działało 7 925 bibliotek publicznych i filii (o 0,4% mniej w porównaniu z 2017 r.), które prowadziły 884 oddziałów dla dzieci i młodzieży (o 0,1% mniej) i 1 083 punkty biblioteczne (o 10,5% mniej).
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
26
lip

Rolnictwo w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Dane w opracowaniu ujęto w siedmiu rozdziałach tematycznych, obejmujących produkcję roślinną i zwierzęcą, skup i ceny produktów rolnych, wyposażenie rolnictwa w niektóre środki produkcji, globalną, końcową i towarową produkcję rolniczą oraz koniunkturę w gospodarstwach rolnych. Przyjęta w opracowaniu terminologia, zastosowane klasyfikacje i grupowania danych umożliwiają ich wykorzystanie do porównań z danymi ogólnopolskimi i innymi województwami.
Czytaj dalej
26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - czerwiec 2019

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (czerwiec 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w czerwcu 2019 r.
Czytaj dalej
26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2019 r.
Czytaj dalej
26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - czerwiec 2019

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
26
lip

Dojazdy do pracy w województwie wielkopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W województwie wielkopolskim w 2016 r do pracy poza gminę swojego zamieszkania dojeżdżało 398,0 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 12,2% dojeżdżajacych w kraju (w 2011 r. 363,2 tys., tj. 11,6%). Przyjeżdżających do pracy było więcej niż wyjeżdżających, a iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem wyniósł 1,23 i należał do najwyższych w Polsce.
Czytaj dalej
26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
26
lip

Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2019

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Folder zawiera podstawowe informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w 2018 r.
Czytaj dalej
26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
26
lip

Statystyka Warszawy. Czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
26
lip

Żłobki i kluby dziecięce w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2018 roku uległa poprawie sytuacja w zakresie instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3. W stosunku do poprzedniego roku wzrosła zarówno liczba placówek, jak i oferowanych przez nie miejsc. W żłobkach i klubach dziecięcych w końcu roku przebywało o 19,4% więcej dzieci niż w 2017 roku.
Czytaj dalej
26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter