Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
kwi

Dane wstępne dotyczące szkolnictwa wyższego - 2014 r.

Dane wstępne dotyczące szkolnictwa wyższego.
Czytaj dalej
2
kwi

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

W 2014 r. wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2 mld zł, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma bilansowa wzrosła o 8,9% i wyniosła 1529,6 mld zł. Wartość depozytów sektora niefinansowego zwiększyła się w skali roku o 10,1%, do 849,3 mld zł, a kredytów o 6,8%, do 892,2 mld zł.
Czytaj dalej
13
kwi

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 4/2014

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wszystkie prezentowane kategorie przedstawiane są w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i okresach narastających.
Czytaj dalej
14
kwi

Turyści w bazie noclegowej. Luty 2015 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
15
kwi

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2014 roku

W lipcu 2014 r. sprawozdaniem zostało objętych 9 885 turystycznych obiektów noclegowych, na które składało się 3 646 obiektów hotelowych i 6 239 pozostałych obiektów.
Czytaj dalej
15
kwi

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2015 r.

W okresie styczeń – luty 2015 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 115984,8 mln zł, a import 109447,2 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 6537,6 mln zł, natomiast przed rokiem minus 946,2 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. eksport zwiększył się o 5,6%, a import spadł o 1,2%.
Czytaj dalej
15
kwi

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,2% (po spadkach notowanych od listopada 2014 r.). Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny w zakresie transportu (o 1,9%), a także odzieży i obuwia (o 0,8%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,16 p. proc. i 0,04 p. proc.
Czytaj dalej
15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r. w stosunku do lutego 2015 r. wyniósł 100,2 (wzrost cen o 0,2%).
Czytaj dalej
15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2015 r. w stosunku do IV kwartału 2014 r.

Ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2015 r. w stosunku do IV kwartału 2014 r. wyniósł 99,5 (spadek cen o 0,5%).
Czytaj dalej
15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2015 r. w stosunku do IV kwartału 2014 r.

Ogłasza się, że wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2015 r. w stosunku do IV kwartału 2014 r. wyniósł 99,5 (spadek cen o 0,5%).
Czytaj dalej
15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2015 r. w stosunku do marca 2009 r.

Ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2015 r. w stosunku do marca 2009 r. wyniósł 112,1 (wzrost cen o 12,1%).
Czytaj dalej
16
kwi

Poland Quarterly Statistics No. 4/2014

Kwartalne informacje o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat.
Czytaj dalej
16
kwi

Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2011-2014

Ogłasza się, że wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady ...
Czytaj dalej
16
kwi

Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2009-2014

Ogłasza się, że łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2009–2014 wyniosła 119,3.
Czytaj dalej
17
kwi

Osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją - marzec 2015 r.

Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją
Czytaj dalej
17
kwi

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 r.

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 roku ukształtował się na poziomie 55 241 mln zł, co stanowi -3,2% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 866 501 mln zł, tj. 50,1 % PKB.
Czytaj dalej
17
kwi

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2013-2014

Równolegle z „Komunikatem dotyczącym deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 r.” Główny Urząd Statystyczny publikuje zweryfikowany szacunek produktu krajowego brutto (roczny i kwartalny) za lata 2013 – 2014.
Czytaj dalej
17
kwi

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2015 r.

W marcu 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,1% r/r i wyniosło 5575,6 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,9% r/r i wyniosło 4214,14 zł.
Czytaj dalej
17
kwi

Budownictwo mieszkaniowe - marzec 2015 r.

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-marzec 2015 r. oddano do użytkowania 31817 mieszkań, tj. o 10,6% mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., w którym odnotowano spadek o 4,2%. W okresie trzech miesięcy 2015 r. wydano pozwolenia na budowę 38447 mieszkań, tj. o 13,3% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. (wobec wzrostu przed rokiem o 15,5%). Spadła natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 31809, tj. o 1,3% (wobec wzrostu przed rokiem o 49,4%).
Czytaj dalej
17
kwi

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2015 r.

Ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2015 r. wyniosło 4214,14 zł.
Czytaj dalej
17
kwi

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2015 r.

Ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2015 r. wyniosło 4213,50 zł.
Czytaj dalej
17
kwi

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2015 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2015 r. wyniosło 4053,71 zł.
Czytaj dalej
17
kwi

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2015 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2015 r. wyniosło 4053,47 zł.
Czytaj dalej
20
kwi

Ceny produktów rolnych w marcu 2015 r.

Na rynku rolnym w marcu 2015 r., w porównaniu z lutym 2015 r. odnotowano zarówno w skupie, jak i w obrocie targowiskowym wzrost cen większości produktów rolnych. Spadły ceny skupu pszenicy, żyta i jęczmienia, trzody chlewnej, a na targowiskach ceny ziemniaków.
Czytaj dalej
20
kwi

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w marcu 2015 r.

W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 8,8% w porównaniu z marcem ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano wzrost – o 2,9%. W okresie styczeń-marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,3% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,9%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 3,5% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 10,6%.
Czytaj dalej
20
kwi

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2015 r.

Według wstępnych danych w marcu 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 2,4% w porównaniu z marcem 2014 r. Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,3%.
Czytaj dalej
20
kwi

Dynamika sprzedaży detalicznej. Marzec 2015 r.

W marcu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 6,6% (wobec wzrostu o 2,4% przed miesiącem oraz o 3,3% w marcu ub. roku). W porównaniu z lutym br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 17,1% (wobec wzrostu przed rokiem o 12,5%).
Czytaj dalej
21
kwi

Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2014 r.

Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy. Wybrane kategorie bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dane dotyczące płynności bezrobocia: napływ, odpływ wg różnych przyczyn. Wskaźnik stopy bezrobocia dla Polski, jak również dla Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
21
kwi

Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2009-2014

Publikacja jest kolejnym opracowaniem rachunków narodowych według kwartałów. Obejmuje kwartalne szacunki produktu krajowego brutto dla lat 2009-2012 (dane ostateczne), nieostateczną wersję szacunku produktu krajowego brutto dla 2013 roku, która została opublikowana w Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej 2014 oraz wstępną wersję produktu krajowego brutto za 2014 r.
Czytaj dalej
22
kwi

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu 2015 r.

Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają w kwietniu koniunkturę pozytywnie, lepiej niż w ciągu ostatnich jedenastu miesięcy.
Czytaj dalej
22
kwi

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w IV kwartale 2014 roku

W IV kwartale 2014 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 61,8 mln, z tego 36,1 mln dotyczyło cudzoziemców (58,3% ogółem) oraz 25,8 mln Polaków (41,7%).
Czytaj dalej
23
kwi

Organizacje pożytku publicznego i 1%

W latach 2004-2014 liczba zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego (OPP) wzrosła blisko 4-krotnie (o 285%) z 2,2 tys. do 8,7 tys.
Czytaj dalej
23
kwi

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - luty 2015 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
23
kwi

Koniunktura konsumencka - Kwiecień 2015 r.

W kwietniu 2015 r. nastroje konsumenckie dotyczące zarówno sytuacji bieżącej, jak i przyszłej wyraźnie poprawiły się w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
24
kwi

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w pierwszym kwartale 2015 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy, cen, wynagrodzeń, podstawowych działów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych.
Czytaj dalej
24
kwi

Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w marcu 2015 roku

W końcu marca 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1860,6 tys. osób (w tym 938,7 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 58,1 tys. osób.
Czytaj dalej
24
kwi

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych III 2015 r.

Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
24
kwi

Biuletyn Statystyczny nr 3/2015

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
24
kwi

Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto według województw i podregionów w latach 2000-2012

W załączonych tablicach zestawiono dane o PKB i WDB według rodzajów działalności w przekroju województw i podregionów za lata 2000-2012, stanowiące porównywalne szeregi czasowe.
Czytaj dalej
27
kwi

Nakłady i wyniki przemysłu w 2014 r.

Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej
27
kwi

Gospodarka morska w Polsce w 2014 r.

W 2014 r. w morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej odnotowano spadek liczby statków. Morską flotą transportową polscy przewoźnicy przetransportowali mniej ładunków niż w 2013 r. Zmniejszyły się również przewozy pasażerów w komunikacji międzynarodowej.
Czytaj dalej
28
kwi

Budżet czasu ludności w 2013 r. - część I

Publikacja „Budżet czasu ludności 2013”, w której przedstawione zostały wyniki badania budżetu czasu ludności, zrealizowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., jest kolejnym opracowaniem dotyczącym tego tematu. Podobnie jak poprzednia wydana w 2005 roku zawiera wyniki badania przeprowadzonego w oparciu o metodologię zalecaną przez Europejskie Biuro Statystyczne (Eurostat).
Czytaj dalej
28
kwi

Konferencja prasowa Prezesa GUS z 28 kwietnia 2015 r.

Temat konferencji: „Budżet czasu ludności w 2013 r.” (materiały z konferencji)
Czytaj dalej
29
kwi

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014 r.

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej
29
kwi

Ceny w gospodarce narodowej. Marzec 2015 r.

Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.
Czytaj dalej
29
kwi

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2014 r.

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej
30
kwi

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2013 roku

W 2013 roku 1 588 podmiotów z siedzibą w Polsce wykazało zaangażowanie w 3 366 jednostkach za granicą w postaci udziałów, oddziałów lub zakładów.
Czytaj dalej
30
kwi

Kształcenie dorosłych 2011 w podziale na województwa.

Badanie „Kształcenie dorosłych 2011” zostało przeprowadzone w okresie od 2 stycznia do 29 lutego 2012 roku przy zastosowaniu metody reprezentacyjnej, na wylosowanej próbie 25 206 mieszkań.
Czytaj dalej
30
kwi

Wstępna ocena przezimowania upraw ozimych w 2015 r.

Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w marcu badań polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały zdecydowanie lepiej niż w roku ubiegłym.
Czytaj dalej
30
kwi

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2015 roku

W I kwartale 2015 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 57,0 mln, z tego 34,6 mln dotyczyło cudzoziemców (60,6% ogółem) oraz 22,4 mln Polaków (39,4%). Około 77,8% ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 12,8% zewnętrznej granicy lądowej UE, 8,9% granicy powietrznej i 0,5% morskiej.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

Brak publikacji.

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter