Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
24.04.2015

Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w 2014 r. był ujemny w kwocie 147,6 mln zł podczas gdy w 2013 r. był dodatni i wyniósł 19,9 mld zł. Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2014 r. wyniosły 149,4 mld zł, co oznacza spadek o 151,4 mld zł (50,3%) w ciągu roku, na co zasadniczy wpływ miały zmiany prawne1

Tabl. 1. Podstawowe dane otwartych funduszy emerytalnych

Wyszczególnienie

2013

2014

2013=100

Dane finansowe otwartych funduszy emerytalnych (w mln zł)

Aktywa, w tym:

300 817,4

149 407,7

49,7

   portfel inwestycyjny

299 558,9

148 450,6

49,6

Wynik finansowy

19 921,9

-147,6

x

Dane o członkach i rachunkach otwartych funduszy emerytalnych

Liczba członków*

16 377 714

16 621 686

101,5

Liczba rachunków

16 871 745

17 044 956

101,0

*Dane Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych na dzień 27 XII 2014 r.

Liczba rachunków2 prowadzonych przez otwarte fundusze emerytalne, w końcu 2014 r. wyniosła 17,0 mln. Udział rachunków martwych, na które nie wpłynęła żadna składka wyniósł 0,7%,  przed rokiem było to 0,8% ogólnej liczby rachunków. Odsetek rachunków martwych dla poszczególnych funduszy wahał się od 0,2% do 2,2%  liczby prowadzonych rachunków.

Zgodnie z danymi Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), na dzień 27 grudnia  2014 r. było zarejestrowanych 16,6 mln członków otwartych funduszy emerytalnych, tj. o 1,5% więcej niż rok wcześniej. Według płci zarejestrowanych w OFE było 8,7 mln mężczyzn i 7,9 mln kobiet. Liczba członków trzech największych otwartych funduszy emerytalnych wyniosła 8,0 mln osób, co stanowiło 48,0% wszystkich członków OFE.


1 Zgodnie z postanowieniami art. 23 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, 3 lutego 2014 r. otwarte fundusze emerytalne przekazały do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych aktywa o wartości 153,2 mld zł. Wynika to z umorzenia 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka otwartego funduszu emerytalnego.

2 Różnica pomiędzy liczbą rachunków w OFE a liczbą członków OFE zarejestrowanych przez ZUS wynika z różnych mechanizmów ich rejestracji, w tym rachunków martwych.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter