Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

5
marz

Janusz Dygaszewicz Prezesem Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS- European Forum for Geography and Statistics)

Pan Janusz Dygaszewicz, Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań w Głównym Urzędzie Statystycznym, został mianowany na stanowisko Prezesa Europejskiego Forum na dwuletnią kadencję.
Czytaj dalej
6
marz

Jak korzystamy z Internetu? – 2014

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych oraz przez członków tych gospodarstw w wieku 16 do 74 lat. Porównanie wyników badania na tle krajów Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
6
marz

Jak korzystamy z Internetu? – 2013

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych oraz przez członków tych gospodarstw w wieku 16 do 74 lat. Porównanie wyników badania na tle krajów Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
10
marz

Popyt na pracę w IV kwartale 2014 roku

Źródłem zaprezentowanych danych jest badanie popytu na pracę. Od 2007 roku badanie to ma charakter reprezentacyjny, a jego wyniki są uogólniane dla zbiorowości podmiotów o liczbie zatrudnionych 1 i więcej osób klasyfikowanych według kryterium liczby pracujących: do 9 osób jako jednostki małe, 10 do 49 osób jako jednostki średnie i powyżej 49 osób jako jednostki duże.
Czytaj dalej
10
marz

Budownictwo mieszkaniowe. I-IV kwartał 2014 r.

Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze, zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, społeczne czynszowe), przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych, kubatura budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania, metody wznoszenia budynków, budynki wg liczby kondygnacji.
Czytaj dalej
13
marz

Turyści w bazie noclegowej. Styczeń 2015 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
13
marz

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I 2015 r.

W styczniu 2015 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 57712,4 mln zł, a import 54490,7 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3221,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. eksport zwiększył się o 3,6%, a import spadł o 2,9%, natomiast saldo wyniosło minus 375,3 mln zł.
Czytaj dalej
13
marz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2015 r.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny odzieży i obuwia (o 1,9%) oraz w zakresie transportu (o 1,0%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,10 p. proc. i 0,09 p. proc. Wyższe ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,6%) podniosły ten wskaźnik o 0,04 p. proc.
Czytaj dalej
13
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2015 r.

Oglasza się, że według ostatecznych danych, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2015 r. w stosunku do grudnia 2014 r. wyniósł 99,8 (spadek cen o 0,2%).
Czytaj dalej
13
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2015 r.

Ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2015 r. w stosunku do stycznia 2015 r. wyniósł 99,9 (spadek cen o 0,1%).
Czytaj dalej
17
marz

Wypadki przy pracy w 2014 r.

W 2014 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku przy pracy, wyniosła ogółem 88 642 osoby i była większa o 0,4% niż w poprzednim roku.
Czytaj dalej
17
marz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2015 r.

W lutym 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,2% r/r i wyniosło 5572,6 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 3,2% r/r i wyniosło 3981,75 zł.
Czytaj dalej
17
marz

Budownictwo mieszkaniowe - luty 2015 r.

W okresie dwóch miesięcy 2015 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła natomiast liczba mieszkań, na które wydano pozwolenia oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
17
marz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2015 r.

Ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2015 r. wyniosło 3981,75 zł.
Czytaj dalej
17
marz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2015 r.

Ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2015 r. wyniosło 3981,63 zł.
Czytaj dalej
18
marz

Osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją - luty 2015 r.

Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją
Czytaj dalej
18
marz

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w luty 2015 r.

W lutym br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 4,9% w porównaniu z lutym ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek – o 0,3%. W okresie styczeń-luty br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,7%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 1,0% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 3,7%.
Czytaj dalej
18
marz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lutym 2015 r.

Według wstępnych danych w lutym 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 2,7% w porównaniu z lutym 2014 r.
Czytaj dalej
18
marz

Dynamika sprzedaży detalicznej. Luty 2015 r.

W lutym br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 2,4% (wobec wzrostu o 3,6% przed miesiącem oraz o 7,0% w lutym ub. roku).
Czytaj dalej
19
marz

Ceny produktów rolnych w lutym 2015 r.

Na rynku rolnym w lutym 2015 r., w porównaniu ze styczniem 2015 r. odnotowano zarówno w skupie, jak i w obrocie targowiskowym spadek cen większości produktów rolnych. Wzrosły ceny żywca wołowego, ceny skupu żywca wieprzowego, a na targowiskach ceny pszenicy i ziemniaków.
Czytaj dalej
20
marz

Koniunktura konsumencka - Marzec 2015 r.

W marcu 2015 r. bieżące nastroje konsumenckie pozostały na podobnym poziomie jak w ubiegłym miesiącu, natomiast oceny dotyczące sytuacji przyszłej poprawiły się.
Czytaj dalej
20
marz

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w marcu 2015 r.

Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają w marcu koniunkturę pozytywnie, lepiej niż w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa od stycznia br. formułują coraz mniej pesymistyczne opinie na temat koniunktury. W ciągu ostatnich trzech miesięcy oceny z zakresu handlu hurtowego są coraz bardziej korzystne, natomiast w handlu detalicznym w marcu odnotowano optymistyczne opinie po raz pierwszy od grudnia ub. r.
Czytaj dalej
20
marz

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku

Wyniki finansowe brutto i netto badanych przedsiębiorstw w 2014 roku były nieco słabsze od uzyskanych rok wcześniej. Nieznacznemu pogorszeniu uległ wskaźnik poziomu kosztów oraz wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto.
Czytaj dalej
23
marz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2014 r.

Ogłasza się, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2014 r. wyniósł 1340 zł.
Czytaj dalej
24
marz

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lutym 2015 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy, cen, wynagrodzeń, podstawowych działów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych.
Czytaj dalej
24
marz

Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w lutym 2015 roku

W końcu lutego 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1918,7 tys. osób (w tym 969,0 tys. kobiet) i była większa niż przed miesiącem o 0,1 tys. osób. W ujęciu rocznym spadła o 337,2 tys. osób, tj. o 14,9%. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu lutego 2015 r. stanowili 12,0% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w styczniu 2015 r. – 12,0%, w lutym 2014 r. – 13,9%). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 57,8 tys. osób (przed miesiącem 48,4 tys., przed rokiem 56,2 tys.).
Czytaj dalej
24
marz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych II 2015 r.

Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
24
marz

Biuletyn Statystyczny nr 2/2015

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
24
marz

Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski, podmioty gospodarki narodowej w 2014 r.

Zewnętrzna granica Unii Europejskiej na terenie Polski liczy 1 163 km, co stanowi 33% długości granicy państwowej RP ...
Czytaj dalej
25
marz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - styczeń 2015 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
26
marz

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych według województw I-XII 2014 r.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
Czytaj dalej
26
marz

Komunikat w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

Ogłasza się tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, stanowiącą załącznik do komunikatu.
Czytaj dalej
27
marz

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń za 2014 r.

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w 2014 r. były mniej korzystne niż rok wcześniej. Wynika to z gorszych wielkości uzyskanych przez zakłady ubezpieczeń majątkowych. Wyniki zakładów ubezpieczeń na życie poprawiły się, na co wpłynął spadek kosztów ogółem głębszy niż przychodów ogółem w tym dziale.
Czytaj dalej
27
marz

Ceny w gospodarce narodowej. Luty 2015 r.

Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.
Czytaj dalej
31
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2014 r.

Ogłasza się, że wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2014 r. w stosunku do czterech kwartałów 2013 r. wyniósł 98,7 (spadek cen o 1,3%).
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

20
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2014 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w województwie zachodniopomorskim w końcu grudnia 2014 r. wyniosła 94,5 tys. osób (w tym 49,8 tys. kobiet) i była o 14,9 % niższa od notowanej w grudniu 2013 r. Liczba bezrobotnych w poszczególnych powiatach była zróżnicowana. Wśród miast na prawach powiatu najwięcej osób zarejestrowanych było w m. Szczecin (16,2 tys.), a najmniej – w m. Świnoujście (1,2 tys.), co stanowiło odpowiednio 17,1 % i 1,2 % ogółu zarejestrowanych w województwie zachodniopomorskim.
Czytaj dalej
27
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim w 2014 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON. Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów własności, rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter