Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2011-2014

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
16.04.2015

Opublikowano w:
M.P.2015.358

Komunikat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 16 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych

za lata 2011–2014

 

Na podstawie art. 38b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) ogłasza się, że wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, s. 1, z późn. zm.) za lata 2011–2014 wyniósł:

w 2011 roku: deficyt 76 174 mln zł,

w 2012 roku: deficyt 60 433 mln zł,

w 2013 roku: deficyt 66 735 mln zł,

w 2014 roku: deficyt 55 241 mln zł.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238.

Do góry

Newsletter