Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

4
lut

Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2018 roku

6
lut

Partie polityczne w 2018 roku

11
lut

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2019 roku

11
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r.

11
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2019 roku

11
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 roku

11
lut

Komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2019 roku w stosunku do 2018 roku

11
lut

Komunikat w sprawie kwoty bazowej w 2019 roku

13
lut

Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w IV kwartale 2019 roku

14
lut

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za czwarty kwartał 2019 roku

14
lut

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2020 roku

14
lut

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2020 roku

14
lut

Ubóstwo w Polsce w latach 2017 i 2018

14
lut

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2018 roku

19
lut

Koniunktura konsumencka - luty 2020 roku

19
lut

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2020 roku

19
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2020 roku

19
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2020 roku

19
lut

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2019 r.

19
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2019 r. i w drugim półroczu 2019 r.

20
lut

Ceny produktów rolnych w styczniu 2020 roku

20
lut

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2020 roku

20
lut

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2020 roku

20
lut

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2020 roku

20
lut

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych w grudniu 2019 r.

21
lut

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2020 roku

21
lut

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2020 roku

21
lut

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2020 roku

21
lut

Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2020 roku

24
lut

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (luty 2020)

25
lut

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2019 r.

25
lut

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w styczniu 2020 r.

25
lut

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w styczniu 2020 roku

25
lut

Biuletyn Statystyczny Nr 1/2020

26
lut

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za czwarty kwartał 2019 r.

28
lut

Produkt Krajowy Brutto w czwartym kwartale 2019 roku

28
lut

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w czwartym kwartale 2019 roku

28
lut

Turystyka w Unii Europejskiej - dane za 2018 rok

28
lut

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2019 r.

28
lut

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 roku

Publikacje urzędów statystycznych

3
lut

Światowy Dzień Walki z Rakiem - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

7
lut

Infrastruktura komunalna w województwie łódzkim w latach 2014-2018

Urząd Statystyczny w Łodzi

10
lut

Światowy Dzień Chorego - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

13
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

14
lut

Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Białymstoku 2020

Urząd Statystyczny w Białymstoku

14
lut

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

14
lut

Województwo wielkopolskie (wkładka promocyjna) 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu

14
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

14
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie dolnośląskim. Stan na koniec 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

17
lut

Tytułowy plan wydawniczy 2020

Urząd Statystyczny w Opolu

17
lut

Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Poznaniu 2020

Urząd Statystyczny w Poznaniu

18
lut

Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

18
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

25
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie łódzkim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

27
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

27
lut

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – luty 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

27
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

27
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w lutym 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

27
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

27
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lutym 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

27
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - luty 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

27
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lutym 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

27
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Luty 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
lut

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w styczniu 2020 r.- INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - styczeń 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
lut

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (styczeń 2020 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - styczeń 2020

Urząd Statystyczny w Opolu

28
lut

Warunki życia ludności w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Styczeń 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lut

Statystyka Warszawy. Styczeń 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie lubuskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubuskim - stan w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - styczeń 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Euroregion Nysa 2019 – wybrane informacje statystyczne

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
lut

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim. Stan w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
lut

Tytułowy plan wydawniczy Urzędu Statystycznego we Wrocławiu 2020

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

10
lut

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Aktywów Państwowych

28
lut

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych w 2020 r.

Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Aktywów Państwowych

Do góry

Newsletter