Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Biuletyn Statystyczny Nr 1/2020

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 25.02.2020
Częstotliwość wydania: Miesięczna

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw.

Dnia 25.02.2020 r. zmodyfikowano pliki PDF oraz Excel publikacji „Biuletyn Statystyczny nr 1/2020”. Została skorygowana wartość za okresy XII 2019 r i I 2020 r. dot. wyniku budżetu państwa, zgodnie z poniższym zapisem:

Strona

Tablica

Rubryka

Wiersz

Jest

Powinno być

18

1

1

2 od dołu

.

-13665,6

18

1

1

1 od dołu

-13665,6

.


UWAGA:
Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników dotyczących prezentowania danych w długich szeregach czasowych, do Biuletynu Statystycznego dołączono zestaw plików z  danymi miesięcznymi i kwartalnymi. Pliki te będą sukcesywnie aktualizowane i uzupełniane o najnowsze dane.

Ze względu na udostępnianie na stronach internetowych długich szeregów czasowych, z Biuletynu Statystycznego usunięto tablice: 27, 28, 48, 65 i 70 (numeracja z edycji 2019 r.).

Dane z w/w tablic są dostępne pod adresami:

RACHUNKI NARODOWE

LUDNOŚĆ

PRACA

WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

CENY

INWESTYCJE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

ROLNICTWO

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO

TRANSPORT

HANDEL

WYNIKI BADAŃ KONIUNKTURY

Przekroje: sekcje i działy PKD 2007, główne grupowania przemysłowe MIGs, sekcje SITC, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP, wybrane dane wg województw.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter