Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2020 roku1

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.02.2020

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w styczniu br. była wyższa o 6,5% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 3,2%) i niższa o 57,3% w stosunku do grudnia 2019 roku (przed rokiem spadek o 61,2%).


W stosunku do stycznia ub. roku zwiększenie wartości produkcji budowlano-montażowej zaobserwowano dla jednostek zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 17,0%) oraz wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 10,7%). Wartość produkcji budowlano-montażowej była mniejsza w jednostkach zajmujących się budową budynków (o 4,0%).

W porównaniu z grudniem ub. roku zmniejszenie wartości zrealizowanych robót zanotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 71,1%, w jednostkach realizujących roboty związane z budową budynków o 44,1%, a wykonujących roboty specjalistyczne o 43,6%.

Wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty inwestycyjne w styczniu br. była wyższa o 9,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku (w 2019 roku spadek o 1,9%), natomiast wartość robót o charakterze remontowym zwiększyła się o 2,4% (w 2019 roku wzrost o 12,6%).1 Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób, których przeważający rodzaj działalności zaliczono do sekcji F „Budownictwo” według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007).

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter