Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Usługi biznesowe w 2021 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
18.09.2023

W 2021 r. wartość obrotów przedsiębiorstw prowadzących działalności związane z obsługą działalności gospodarczej wyniosła 541,0 mld zł. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost wartości obrotów przy jednoczesnym wzroście liczby przedsiębiorstw i pracujących ogółem. 

W analizowanym roku na rynku krajowym funkcjonowało ponad 628 tys. przedsiębiorstw, które w ramach swojej podstawowej działalności świadczyły usługi biznesowe[1]. Podmioty te stanowiły 28,9% (wzrost o 0,8 p. proc. w porównaniu z rokiem poprzednim) z ponad 2,1 mln przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą[2]. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba przedsiębiorstw świadczących usługi biznesowe zwiększyła się o 8,2%, podczas gdy liczba przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących działalność gospodarczą ogółem wzrosła o 5,4%.

 

[1] Patrz Nota metodologiczna str. 11.

[2] Dotyczy podmiotów prowadzących działalności zaklasyfikowane wg PKD 2007 do sekcji od B „Górnictwo i wydobywanie” do N „Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca” oraz działu 95 „Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego” z sekcji S „Pozostała działalność usługowa”, z wyłączeniem sekcji K „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (niezależnie od liczby osób pracujących).

Do góry

Newsletter