Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zmiany w popycie na usługi w latach 2015 i 2020

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.02.2023

W 2020 r. wartość kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwa[1] na zakup usług obcych wyniósł 526,1 mld zł. Dynamika kosztów zakupu usług wzrosła o 22,0 p. proc. w stosunku do analogicznej dynamiki z 2015 r.

W 2020 r. podmioty z liczbą pracujących 50 osób i więcej zakupiły od innych przedsiębiorstw usługi o wartości 526,1 mld zł (wzrost o 53,4% w porównaniu z 2015 r.). Najwyższe koszty zakupu usług odnotowano w przypadku podmiotów prowadzących działalność zakwalifikowaną do sekcji C „Przetwórstwo przemysłowe”, a ich udział w całkowitej wartości usług nabytych przez badane przedsiębiorstwa wyniósł 29,7% (spadek udziału o 1,3 p. proc w stosunku do 2015 r.). W dalszej kolejności były to podmioty prowadzące działalność związaną z handlem hurtowym i detalicznym; naprawą pojazdów samochodowych, włączając motocykle (sekcja G) oraz działalność związaną z transportem i gospodarką magazynową (sekcja H). Ich udziały stanowiły odpowiednio 17,2% (wzrost o 0,9 p. proc. w porównaniu z 2015 r.) oraz 16,3% (wzrost o 4,5 p. proc.).

 

[1] Dotyczy podmiotów gospodarki narodowej zatrudniających 50 osób i więcej prowadzących działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji: C „Przetwórstwo przemysłowe”, F „Budownictwo”, G „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle”, H „Transport i gospodarka magazynowa”, I „Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi”, K „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa”, L „Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości”, M „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna”, N „Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca” oraz do wybranych działów Sekcji J: 58 „Działalność wydawnicza”, 61 „Telekomunikacja”, 62 „Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana” i 63 „Działalność usługowa w zakresie informacji”.

Do góry

Newsletter