Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Popyt na pracę w pierwszym kwartale 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
11.06.2018

W końcu I kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 152,4 tys. i była wyższa niż w IV kwartale 2017 r. o 34,6 tys., tj. o 29,4%. W porównaniu z I kwartałem 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy była wyższa o 33,6 tys., tj. o 28,3%. W końcu omawianego okresu nie obsadzonych było jeszcze 37,1 tys. nowo utworzonych miejsc pracy. W I kwartale 2018 r. utworzono o 80,4% więcej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 14,4% więcej niż rok wcześniej. W okresie I kwartału 2018 r. zlikwidowano o 41,0% więcej miejsc pracy niż w poprzednim kwartale i o 11,3% więcej niż w I kwartale 2017 r.

Z analizy powyższego szeregu danych wynika, że tylko w latach 2010 – 2012 dla IV kwartału liczba nowo utworzonych miejsc pracy była niższa od zlikwidowanych. Warto zauważyć, iż począwszy od I kwartału 2016 r., w porównaniu z danymi kwartalnymi dla poprzednich lat, liczba nowo utworzonych miejsc pracy jest znacząco wyższa od liczby zlikwidowanych miejsc pracy. Na wzrost lub spadek liczby nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy oprócz sytuacji gospodarczej ma wpływ również sezonowy charakter prac w niektórych rodzajach działalności.

Wyniki badania popytu na pracę za I kwartał 2018 r. są reprezentatywne dla 789,0 tys. podmiotów, z czego 71,6% stanowią jednostki o liczbie pracujących do 9 osób. Wśród badanych jednostek 91,4% stanowiły podmioty sektora prywatnego. Spośród ogólnej liczby 789,0 tys. podmiotów tylko 54,7 tys., tj. 6,9%, dysponowało w końcu I kwartału br. wolnymi miejscami pracy, z tego 92,0% stanowiły jednostki sektora prywatnego, najczęściej (63,4%) były to jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter