Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Popyt na pracę w III kwartale 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
10.12.2018

W końcu III kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 157,2 tys. i była mniejsza niż w końcu II kwartału o 7,5 tys., tj. o 4,6%. W porównaniu z końcem III kwartału 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy była większa o 26,0 tys., tj. o 19,8%. W końcu omawianego okresu nie obsadzonych było jeszcze 35,9 tys. nowo utworzonych miejsc pracy. W III kwartale 2018 r. utworzono jedynie o 0,4% mniej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem, ale o 4,3% więcej niż rok wcześniej. W okresie III kwartału 2018 r. zlikwidowano o 37,1% więcej miejsc pracy niż w poprzednim kwartale i o 30,2% więcej niż w III kwartale 2017 r.


​Z analizy prezentowanego szeregu danych wynika, że tylko w IV kwartale w latach 2010 – 2012 liczba nowo utworzonych miejsc pracy była mniejsza od zlikwidowanych. Warto zauważyć, iż począwszy od I kwartału 2016 r., w porównaniu z danymi kwartalnymi dla poprzednich lat, liczba nowo utworzonych miejsc pracy jest znacząco większa od liczby zlikwidowanych miejsc pracy. Na wzrost lub spadek liczby nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy oprócz sytuacji gospodarczej ma wpływ również sezonowy charakter prac w niektórych rodzajach działalności.
Wyniki badania popytu na pracę za III kwartał 2018 r. są reprezentatywne dla 749,8 tys. podmiotów, z czego 70,3% stanowią jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.


Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter