Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
04.05.2016

Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych [1] (OFE) w 2015 r. był ujemny w kwocie 6,8 mld zł, w 2014 r. był również ujemny i wyniósł 147,6 mln zł. Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2015 r. wyniosły 140,9 mld zł, co oznacza spadek o 8,5 mld zł (5,7%) w ciągu roku.

Tabl. 1. Podstawowe dane otwartych funduszy emerytalnych

Wyszczególnienie

2014

2015

2014=100

Dane finansowe otwartych funduszy emerytalnych (w mln zł)

Aktywa, w tym:

149 407,7

140 895,4

94,3

   portfel inwestycyjny

148 450,6

139 877,5

94,2

Wynik finansowy

-147,6

-6 844,7

x

Dane o członkach i rachunkach otwartych funduszy emerytalnych

Liczba członków*

16 621 686

16 532 142

99,5

Liczba rachunków

17 044 956

16 914 783

99,

*Dane Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych na dzień 26 XII 2015 r.

 

Liczba rachunków[2] prowadzonych przez otwarte fundusze emerytalne w końcu 2015 r. wyniosła 16,9 mln. Udział rachunków martwych, na które nie wpłynęła żadna składka, tak samo jak przed rokiem, wyniósł 0,7% ogólnej liczby rachunków. Odsetek rachunków martwych dla poszczególnych funduszy wahał się od 0,2% do 2,2%  liczby prowadzonych rachunków.

Zgodnie z danymi Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), na dzień 26 grudnia  2015 r. było zarejestrowanych 16,5 mln członków otwartych funduszy emerytalnych, tj. o 0,5% mniej niż rok wcześniej. Według płci zarejestrowanych w OFE było 8,7 mln mężczyzn i 7,9 mln kobiet. Liczba członków trzech największych otwartych funduszy emerytalnych wyniosła 7,9 mln osób, co stanowiło 48,0% liczby wszystkich członków OFE.


[1] Opracowano na podstawie danych przekazanych do GUS przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dnia 17 marca 2016 r. Dane obejmują 12 OFE i 12 PTE działających w 2014 i 2015 roku.

[2] Różnica pomiędzy liczbą rachunków w OFE a liczbą członków OFE zarejestrowanych przez ZUS wynika z różnych mechanizmów ich rejestracji, w tym rachunków martwych.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter