Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2017 roku - Aneks

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
12.10.2018

Przepływy pieniężne netto razem powszechnych towarzystw emerytalnych na koniec grudnia 2017 r. zamknęły się ujemnym saldem w kwocie 46,0 mln zł wobec ujemnego salda 103,1 mln zł w roku poprzednim. W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpiła poprawa przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i finansowej, a pogorszenie przepływów z działalności inwestycyjnej.

 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na koniec grudnia 2017 r. osiągnęły wartość 447,5 mln zł i w porównaniu z 2016 r. zwiększyły się o 6,9%. Zysk netto, wykazany w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej, wyniósł 464,8 mln zł i zwiększył się o 16,3% w stosunku do poprzedzającego roku. Kwota korekty[1] wyniosła minus 17,2 mln zł wobec dodatniej korekty w wysokości 19,3 mln zł w 2016 r. Dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej osiągnęły wszystkie powszechne towarzystwa emerytalne.


[1] Korekta ta związana jest z przejściem z zysku jako kategorii księgowej (tj. opartej na zasadzie memoriału) do kategorii przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (pokazującej faktyczne wpływy i wydatki pieniężne pochodzące z podstawowej (statutowej) działalności przedsiębiorstwa).

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter