Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

23
wrz

Biuletyn Statystyczny Nr 8/2022

8
wrz

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 2/2022

9
wrz

Popyt na pracę w 2 kwartale 2022 roku

9
wrz

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - sierpień 2022

9
wrz

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za 2 kwartał 2022 roku

12
wrz

Wypadki przy pracy w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku - dane wstępne

12
wrz

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2021 roku

12
wrz

Budownictwo w 2 kwartale 2022 roku

14
wrz

Nakłady i wyniki przemysłu - II kwartał 2022 roku

15
wrz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-lipiec 2022 roku

15
wrz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 roku

15
wrz

Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2022 roku

15
wrz

Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2022 roku

15
wrz

Gospodarka energetyczna i gazownictwo w 2021 roku

15
wrz

Gospodarka mieszkaniowa w 2021 roku

15
wrz

Usługi biznesowe w 2020 roku

20
wrz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022 roku

20
wrz

Ceny produktów rolnych w sierpniu 2022 roku

20
wrz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2022 roku

20
wrz

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2022 roku

20
wrz

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2022 roku

20
wrz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022 roku

20
wrz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2022 roku

21
wrz

Koniunktura konsumencka - wrzesień 2022 roku

21
wrz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-sierpień 2022 roku

21
wrz

Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2022 roku

21
wrz

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2022 roku

22
wrz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - wrzesień 2022 roku

22
wrz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (lipiec 2022 r.)

22
wrz

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku

22
wrz

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 roku

23
wrz

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w sierpniu 2022 r.

23
wrz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu 2022 roku

23
wrz

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2021 r.

26
wrz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 (wrzesień 2022)

28
wrz

Transport - wyniki działalności w 2021 roku

28
wrz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2 kwartale 2022 roku

28
wrz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2022 roku

28
wrz

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury

29
wrz

Świadczenia na rzecz rodziny w 2021 roku

29
wrz

Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2020 r.

29
wrz

Budżety gospodarstw domowych w 2021 roku

29
wrz

Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2020 rok

30
wrz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej

30
wrz

Telekomunikacja w 2021 roku

30
wrz

Bezrobocie rejestrowane. II kwartał 2022 roku

30
wrz

Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2022 roku

30
wrz

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2021 roku

30
wrz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2022 roku

30
wrz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 roku

Publikacje urzędów statystycznych

1
wrz

Biuletyn Statystyczny Rzeszowa 2 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

1
wrz

Przegląd Statystyczny Warszawy. II kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

2
wrz

Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie kujawsko-pomorskim

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

2
wrz

PSR 2020 – wyniki ostateczne w województwie pomorskim

Urząd Statystyczny w Gdańsku

2
wrz

Powszechny Spis Rolny 2020 - wyniki ostateczne w województwie śląskim

Urząd Statystyczny w Katowicach

2
wrz

PSR 2020 - wyniki ostateczne w województwie świętokrzyskim

Urząd Statystyczny w Kielcach

2
wrz

Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie małopolskim

Urząd Statystyczny w Krakowie

2
wrz

Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie warmińsko-mazurskim

Urząd Statystyczny w Olsztynie

2
wrz

PSR 2020 - wyniki ostateczne w województwie wielkopolskim

Urząd Statystyczny w Poznaniu

2
wrz

Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie zachodniopomorskim

Urząd Statystyczny w Szczecinie

2
wrz

Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie mazowieckim

Urząd Statystyczny w Warszawie

2
wrz

PSR 2020 - wyniki ostateczne w województwie lubuskim

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

5
wrz

Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego - lipiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

6
wrz

Województwo pomorskie w liczbach 2022

Urząd Statystyczny w Gdańsku

6
wrz

Poznań - biuletyn statystyczny (II kwartał 2022)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

9
wrz

Edukacja i wychowanie w województwie podlaskim w roku szkolnym 2021/2022

Urząd Statystyczny w Białymstoku

9
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za lipiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

15
wrz

Mieszkania w województwie kujawsko-pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

15
wrz

Województwo małopolskie w liczbach 2022

Urząd Statystyczny w Krakowie

15
wrz

Ochrona środowiska w województwie opolskim w latach 2020-2021

Urząd Statystyczny w Opolu

15
wrz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w województwie zachodniopomorskim w 2021 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

19
wrz

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

20
wrz

Europejski Dzień bez Samochodu - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

20
wrz

Województwo lubuskie w liczbach 2022

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

21
wrz

Obrót nieruchomościami w województwie opolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

22
wrz

Pracujący i wynagrodzenie w województwie świętokrzyskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

23
wrz

Atrakcyjność turystyczna województwa kujawsko-pomorskiego w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

23
wrz

Biuletyn statystyczny Szczecina 02 kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Szczecinie

23
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie mazowieckim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
wrz

Stan i ochrona środowiska w województwie wielkopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

27
wrz

Stan i struktura demograficzna ludności oraz liczba budynków i mieszkań w województwie lubuskim - wyniki ostateczne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
wrz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2022 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
wrz

Stan i struktura demograficzna ludności oraz liczba budynków i mieszkań w województwie dolnośląskim – wyniki ostateczne NSP 2021

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w sierpniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - sierpień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w sierpniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w sierpniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - sierpień 2022

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w sierpniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
wrz

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa małopolskiego - sierpień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (sierpień 2022 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w sierpniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - sierpień 2022

Urząd Statystyczny w Opolu

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - sierpień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
wrz

Transport - wyniki działalności w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - sierpień 2022

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w II kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Sierpień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Statystyka Warszawy. Sierpień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w sierpniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

INFORMACJA PRASOWA - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w sierpniu 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie świętokrzyskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
wrz

Informator statystyczny - miasto Nowy Sącz 2022

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
wrz

Świadczenia na rzecz rodziny w województwie małopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
wrz

Informator statystyczny - miasto Tarnów 2022

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
wrz

Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2022

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie opolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
wrz

Województwo opolskie w liczbach w latach 2020-2021

Urząd Statystyczny w Opolu

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w II kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w 2 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w 2 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
wrz

Województwo podlaskie w liczbach 2022

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w II kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim we wrześniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
wrz

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie kujawsko-pomorskim w drugim kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w II kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim 2022 (II kwartał 2022)

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - wrzesień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w 2 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - II kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
wrz

Edukacja w województwie łódzkim w roku szkolnym 2021/2022

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (II kwartał 2022 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2022 r. Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę – oceny i oczekiwania (Aneks)

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim – II kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – wrzesień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim we wrześniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
wrz

Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Wrzesień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
wrz

Telekomunikacja w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim we wrześniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - 2 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubuskim - stan w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie lubuskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
wrz

Województwo dolnośląskie w liczbach 2022 – folder

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w 2 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter