Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

29
wrz

Świadczenia na rzecz rodziny w 2021 roku

W 2021 r. na wsparcie rodzin w Polsce w formie świadczeń rodzinnych przeznaczono 11,0 mld zł, a korzystało z nich średnio miesięcznie 1,5 mln beneficjentów. Łączna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 1,0 mld zł.
Czytaj dalej
29
wrz

Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2020 r.

W 2020 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim.
Czytaj dalej
29
wrz

Budżety gospodarstw domowych w 2021 roku

Analiza wyników badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonego w 2021 r. Opracowanie składa się z uwag metodologicznych, analizy wybranych zagadnień wynikających z przeprowadzonego badania, części tabelarycznej oraz z aneksu.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

29
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie świętokrzyskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wyniku budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie świętokrzyskim
Czytaj dalej
29
wrz
29
wrz
29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 2 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 2 kwartale 2022 r.
Czytaj dalej
29
wrz

Województwo opolskie w liczbach w latach 2020-2021

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczną i gospodarczą województwa opolskiego oraz wybrane informacje o województwie na tle kraju i innych województw.
Czytaj dalej
29
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie opolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie przedstawia dane dotyczące budżetów gospodarstw domowych w województwie opolskim.
Czytaj dalej
29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w II kwartale 2022 r. - wyniki wstępne

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Według wstępnych wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w 2 kwartale br. wielkopolskie znajdowało się wśród województw o najwyższych wartościach wskaźnika zatrudnienia oraz współczynnika aktywności zawodowej. Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie niższym od notowanego w kraju.
Czytaj dalej
29
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2021 r. dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 29734,3 mln zł, a wydatki 28241,4 mln zł. W ciągu roku dochody wzrosły o 8,6%, a wydatki zwiększyły się o 6,0%. Rok budżetowy JST zamknęły nadwyżką w wysokości 1492,8 mln zł, tj. ponad dwukrotnie wyższą niż w 2020 r.
Czytaj dalej
29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w 2 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 2 kwartale 2022 r. zarówno współczynnik aktywności zawodowej jak i wskaźnik zatrudnienia były wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (odpowiednio o 1,4 p. proc. i o 2,3 p. proc.). Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 1,7% (wobec 3,5% przed rokiem). W skali roku zwiększyła się liczba osób aktywnych zawodowo, a zmniejszyła – biernych zawodowo; odnotowano spadek wskaźnika obciążenia pracujących osobami niepracującymi.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter