Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
wrz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2020 roku

4
wrz

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2019 roku

10
wrz

Popyt na pracę w drugim kwartale 2020 roku

10
wrz

Wypadki przy pracy w drugim kwartale 2020 roku

10
wrz

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za II kwartał 2020 r.

10
wrz

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 2/2020

14
wrz

Budownictwo w I-II kwartale 2020 roku

14
wrz

Nakłady i wyniki przemysłu w I-II kwartale 2020 roku

15
wrz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-lipiec 2020 roku

15
wrz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2020 roku

15
wrz

Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2020 roku

15
wrz

Gospodarka energetyczna i gazownictwo w 2019 roku

15
wrz

Gospodarka mieszkaniowa w 2019 roku

15
wrz

Usługi biznesowe w 2018 roku

15
wrz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2020 roku

17
wrz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020 roku

17
wrz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020 roku

17
wrz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2020 roku

18
wrz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2020 roku

18
wrz

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2020 roku

18
wrz

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2020 roku

21
wrz

Ceny produktów rolnych w sierpniu 2020 roku

21
wrz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-sierpień 2020 roku

21
wrz

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2020 roku

21
wrz

Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2020 roku

22
wrz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - wrzesień 2020 roku

22
wrz

Folder - Telekomunikacja w 2019 roku

22
wrz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (lipiec 2020 r.)

23
wrz

Koniunktura konsumencka - wrzesień 2020 roku

23
wrz

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-VI 2020 roku

23
wrz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2020 roku

23
wrz

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 roku

23
wrz

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w sierpniu 2020 r.

23
wrz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu 2020 roku

23
wrz

Biuletyn Statystyczny Nr 8/2020

24
wrz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (wrzesień 2020)

25
wrz

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2019 r.

28
wrz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2020 roku

29
wrz

Transport intermodalny w Polsce w 2019 roku

29
wrz

Transport - wyniki działalności w 2019 roku

30
wrz

Świadczenia na rzecz rodziny w 2019 roku

30
wrz

Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2020 roku

30
wrz

Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2018 r.

30
wrz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2020 roku

30
wrz

Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2018 rok

30
wrz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2020 roku

30
wrz

Sektor non-profit w 2018 roku

30
wrz

Kultura w 2019 roku

30
wrz

Bezrobocie rejestrowane. II kwartał 2020 roku

30
wrz

Budżety gospodarstw domowych w 2019 roku

30
wrz

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2019 roku

Publikacje urzędów statystycznych

1
wrz

Statystyka w pigułce. Województwo łódzkie 2020

Urząd Statystyczny w Łodzi

3
wrz

Przegląd Statystyczny Warszawy. II kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

4
wrz

Województwo Małopolskie w liczbach 2020

Urząd Statystyczny w Krakowie

4
wrz

Poznań – biuletyn statystyczny – II kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Poznaniu

7
wrz

Województwo pomorskie w liczbach 2020

Urząd Statystyczny w Gdańsku

10
wrz

Edukacja i wychowanie w województwie podlaskim w roku szkolnym 2019/2020

Urząd Statystyczny w Białymstoku

16
wrz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w województwie zachodniopomorskim w 2019 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

18
wrz

Zasoby mieszkaniowe w województwie małopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

18
wrz

Ochrona środowiska w województwie opolskim w latach 2018-2019

Urząd Statystyczny w Opolu

18
wrz

Województwo lubuskie w liczbach 2020

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

18
wrz

Europejski Dzień bez Samochodu - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

21
wrz

Mieszkania w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

21
wrz

Obrót nieruchomościami w województwie opolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

24
wrz

Pracujący i wynagrodzenie w województwie świętokrzyskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

24
wrz

Dzień Budowlańca - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

25
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie mazowieckim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

25
wrz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2020 r.- INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w sierpniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - sierpień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w sierpniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w sierpniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - sierpień 2020

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (sierpień 2020 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w sierpniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - sierpień 2020

Urząd Statystyczny w Opolu

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w sierpniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w II kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Sierpień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Statystyka Warszawy. Sierpień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w sierpniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - sierpień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w sierpniu 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
wrz

Informator statystyczny - miasto Nowy Sącz 2020

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
wrz

Informator statystyczny - miasto Tarnów 2020

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
wrz

Szkolnictwo wyższe w województwie małopolskim w roku akademickim 2019/2020

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
wrz

Województwo podlaskie w liczbach 2020

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w II kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w II kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
wrz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – wrzesień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w II kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim we wrześniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w II kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie świętokrzyskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w II kw. 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (II kwartał 2020 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
wrz

Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2020

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie opolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - wrzesień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - II kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
wrz

Województwo opolskie w liczbach w latach 2018-2019

Urząd Statystyczny w Opolu

30
wrz

Cudzoziemcy na rynku pracy w województwie opolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w II kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
wrz

Stan i ochrona środowiska w województwie wielkopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim we wrześniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Wrzesień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie lubuskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - II kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubuskim - stan w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Informacja prasowa - publikacja "Rynek pracy w województwa lubuskim w 2019 r."

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
wrz

Województwo dolnośląskie w liczbach 2020 – folder

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
wrz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim. Stan w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w II kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

9
wrz

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Agencja Rynku Energii SA w im. Ministerstwa Klimatu

28
wrz

Emitor 2019. Emisja zanieczyszczeń środowiska w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych

Agencja Rynku Energii SA w im. Ministerstwa Klimatu

30
wrz

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych w 2020 r.

Agencja Rynku Energii SA w im. Ministerstwa Klimatu

Do góry

Newsletter