Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

4
sier

Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON rok 2020

Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności prezentuje dane o liczbie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych w krajowym rejestrze urzędowym gospodarki narodowej REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne), dla których informacje zgłoszone do rejestru REGON wskazują na prowadzenie działalności.
Czytaj dalej
7
sier

Turyści w bazie noclegowej. Maj 2020 roku

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
11
sier

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - lipiec 2020

11
sier

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 roku

12
sier

Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w II kwartale 2020 roku

14
sier

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za drugi kwartał 2020 roku

14
sier

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2020 roku

14
sier

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2020 roku

14
sier

Regiony Polski 2020

17
sier

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-czerwiec 2020 roku

17
sier

Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2015-2018

19
sier

Koniunktura konsumencka - sierpień 2020 roku

19
sier

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2020 roku

19
sier

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2020 roku

19
sier

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2020 roku

19
sier

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w drugim kwartale 2020 roku

20
sier

Ceny produktów rolnych w lipcu 2020 roku

20
sier

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2020 roku

20
sier

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2020 roku

20
sier

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2020 roku

20
sier

Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych w 2019 roku

20
sier

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (czerwiec 2020 r.)

21
sier

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - sierpień 2020 roku

21
sier

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-lipiec 2020 roku

21
sier

Dynamika sprzedaży detalicznej w lipcu 2020 roku

21
sier

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2020 roku

21
sier

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2020 r.

24
sier

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-czerwiec 2020 roku

25
sier

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2020 r.

25
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lipcu 2020 r.

25
sier

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lipcu 2020 roku

25
sier

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (sierpień 2020)

25
sier

Biuletyn Statystyczny Nr 7/2020

27
sier

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za drugi kwartał 2020 r.

28
sier

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w 2019 rok

31
sier

Produkt Krajowy Brutto w drugim kwartale 2020 roku

31
sier

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w drugim kwartale 2020 roku

31
sier

Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2019 roku

31
sier

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2020 r.

Publikacje urzędów statystycznych

7
sier

Wielki Dzień Pszczół

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
10
sier

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

10
sier

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

14
sier

Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

17
sier

Młodzi w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

18
sier

Panorama powiatów województwa śląskiego 2019

Urząd Statystyczny w Katowicach

26
sier

Warunki pracy w województwie świętokrzyskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

27
sier

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2020 r.- INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w lipcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - lipiec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lipcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w lipcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - lipiec 2020

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (lipiec 2020 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lipcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - lipiec 2020

Urząd Statystyczny w Opolu

28
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w lipcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Lipiec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
sier

Statystyka Warszawy. Lipiec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w lipcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
sier

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - lipiec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
sier

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w lipcu 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego II kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego II kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
sier

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – sierpień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
sier

Ochrona zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - II kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w I półroczu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Pracujący w województwie pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w sierpniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego II kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego - II kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Kielcach

31
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego II kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I-II kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
sier

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
sier

Leśnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w sierpniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - II kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
sier

Działalność instytucji kultury w województwie opolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - sierpień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – II kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Opolu

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego – II kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
sier

Województwo wielkopolskie w liczbach 2020

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
sier

Działalność instytucji kultury w województwie wielkopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w sierpniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Sierpień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. II kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
sier

Edukacja w województwie lubuskim w roku szkolnym2019/2020

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego II kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
sier

Warunki pracy w województwie lubuskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
sier

Szkolnictwo wyższe w województwie dolnośląskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego II kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia za II kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

10
sier

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Agencja Rynku Energii SA w im. Ministerstwa Klimatu

21
sier

Biuletyn ciepłownictwa

Agencja Rynku Energii SA w im. Ministerstwa Klimatu

31
sier

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych w 2020 r.

Agencja Rynku Energii SA w im. Ministerstwa Klimatu

Do góry

Newsletter