Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

6
maj

Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2014 r.

Wyniki ostatecznych szacunków upraw rolnych, plonów roślin pastewnych wg kierunków uprawy (ziarno, pasza, nawóz zielony) oraz produkcji warzyw, owoców z drzew i owoców jagodowych.
Czytaj dalej
11
maj

Wyniki produkcji roślinnej w 2014 r.

Wynikowy szacunek (po omłotach, wykopkach, zbiorach) ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych oraz produkcji z trwałych użytków zielonych.
Czytaj dalej
12
maj

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2015 r.

W I kwartale br. eksport w cenach bieżących wyniósł 181256,3 mln zł, a import 172500,6 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 8755,7 mln zł, wobec minus 1829,8 mln zł przed rokiem. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 7,7%, a import wzrósł o 1,4%.
Czytaj dalej
12
maj

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2015 r.

Ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2015 r. wyniosło 4054,89 zł.
Czytaj dalej
13
maj

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2014

Wysokość przychodów, kosztów i wyników finansowych charakteryzujących kondycję finansową przedsiębiorstwa, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu, wskaźniki płynności oraz majątek obrotowy i źródła finansowania majątku.
Czytaj dalej
14
maj

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2015 r.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,4%. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny odzieży i obuwia (o 3,1%), żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,6%) oraz w zakresie transportu (o 0,9%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,16 p. proc., 0,14 p. proc. i 0,08 p. proc.
Czytaj dalej
14
maj

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2015 r.

Informuje, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2015 r. w stosunku do marca 2015 r. wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%).
Czytaj dalej
15
maj

Turyści w bazie noclegowej. Marzec 2015 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
15
maj

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2015 r.

W I kwartale 2015 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,0% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,4%.
Czytaj dalej
15
maj

Komunikat w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji równego średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji

Ogłasza się, że wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach konta ubezpieczonego, równy średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji, wynosi 104,89 (wzrost o 4,89%).
Czytaj dalej
15
maj

Obwieszczenie w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2014 r.

Ogłasza się, że według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2014 r. wyniosła 1 728, 7 mld zł.
Czytaj dalej
15
maj

Przewozy ładunków i pasażerów w 2014 r.

W 2014 r. wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 1840,0 mln ton ładunków, tj. o 0,4% mniej niż przed rokiem. Wykonana praca przewozowa wyniosła 349,6 mld tonokilometrów i była większa o 0,5% niż w 2013 r.
Czytaj dalej
18
maj

Transport drogowy w Polsce w latach 2012 i 2013

Informacje o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą: zatrudnienie, wynagrodzenia, finanse przedsiębiorstw, nakłady inwestycyjne, środki trwałe, tabor transportowy, przewozy ładunków (wg form organizacyjnych transportu, kierunków transportu, typu ładunków, grup ładunków, stref odległości) i pasażerów, wojewódzkie bilanse przewozów oraz informacje o sieci drogowej, pojazdach samochodowych zarejestrowanych, wypadkach drogowych. Wybrane informacje o transporcie drogowym w krajach UE.
Czytaj dalej
19
maj

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2015 r.

W kwietniu 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,1% r/r i wyniosło 5575,1 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 3,7% r/r i wyniosło 4123,26 zł.
Czytaj dalej
19
maj

Ceny produktów rolnych w kwietniu 2015 r.

Na rynku rolnym w kwietniu 2015 r, w porównaniu z marcem 2015 r odnotowano zarówno w skupie, jak i w obrocie targowiskowym spadek cen większości produktów rolnych.
Czytaj dalej
19
maj

Budownictwo mieszkaniowe - kwiecień 2015 r.

W 2014 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła natomiast (wobec spadku w roku poprzednim) liczba mieszkań, na które wydano pozwolenia oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
19
maj

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2015 r.

Ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2015 r. wyniosło 4123,26 zł.
Czytaj dalej
19
maj

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2015 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2015 r. wyniosło 4122,01 zł.
Czytaj dalej
20
maj

Warunki pracy w 2014 r.

Zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy, uciążliwością pracy oraz czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi, świadczenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia, ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
Czytaj dalej
20
maj

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w kwietniu 2015 r.

W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 2,3% w porównaniu z kwietniem ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano wzrost o 8,5%. W okresie styczeń-kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,4% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,8%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 5,1% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 10,5%.
Czytaj dalej
20
maj

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2015 r.

Według wstępnych danych w kwietniu 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 2,6% w porównaniu z kwietniem 2014 r. Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,3%. W okresie styczeń–kwiecień 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,6% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. (kiedy również notowano spadek - o 1,1%), a ceny produkcji budowlano-montażowej niższe o 0,4% (spadek w ub. roku - o 1,6%).
Czytaj dalej
20
maj

Pogłowie świń według stanu w marcu 2015 roku

Według wstępnych danych pogłowie świń w marcu 2015 r. liczyło 11511,7 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 2,9%. Zwiększyła się liczebność pogłowia prosiąt o 4,1 %, warchlaków o 6,7 % i populacji trzody chlewnej na rzeź o wadze 50 kg i więcej o 1,2%. Odnotowano natomiast spadek pogłowia trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej (o 4,0%), w tym loch (o 3,9%).
Czytaj dalej
20
maj

Dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2015 r.

W kwietniu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 1,5% (wobec wzrostu o 6,6% przed miesiącem oraz o 8,9% w kwietniu ub. roku). W porównaniu z marcem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 2,6% (wobec wzrostu przed rokiem o 2,3%).
Czytaj dalej
20
maj

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2015 r.

Ogłasza się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2015 r. w stosunku do IV kwartału 2014 r. obniżyły się o 0,2%.
Czytaj dalej
21
maj

Koniunktura konsumencka - Maj 2015 r.

W maju 2015 r. nastroje konsumenckie dotyczące zarówno sytuacji bieżącej, jak i przyszłej pogorszyły się w stosunku do poprzedniego miesiąca. Odnotowano niższe wartości dla wskaźników syntetycznych oraz wszystkich ich składowych.
Czytaj dalej
21
maj

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w maju 2015 r.

Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają w maju koniunkturę pozytywnie, podobnie jak przed miesiącem i przed rokiem. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa od stycznia br. formułują coraz mniej pesymistyczne opinie na temat koniunktury.
Czytaj dalej
21
maj

Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2015

Ogłasza się, że cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2015 r. wyniosła 3926 zł.
Czytaj dalej
22
maj

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - marzec 2015 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
22
maj

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w I kw 2015 roku

W I kwartale 2015 r. badane przedsiębiorstwa uzyskały korzystniejsze niż rok wcześniej wyniki finansowe. Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe były lepsze od uzyskanych przed rokiem.
Czytaj dalej
25
maj

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych według województw I-III 2015 r.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
Czytaj dalej
26
maj

Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w kwietniu 2015 roku

W końcu kwietnia 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1782,2 tys. osób (w tym 906,9 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 78,5 tys. osób. W ujęciu rocznym spadła o 296,9 tys. osób, tj. o 14,3%. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu kwietnia 2015 r. stanowili 11,2% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w marcu 2015 r. – 11,7%; w kwietniu 2014 r. – 13,0%).
Czytaj dalej
26
maj

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w kwietniu 2015 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy, cen, wynagrodzeń, podstawowych działów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych.
Czytaj dalej
26
maj

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych IV 2015 r.

Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
26
maj

Sytuacja gospodarstw domowych w 2014 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych

W 2014 r. sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce poprawiła się. Osiągały one wyższe dochody. Mimo, iż więcej wydawały, wzrosła nadwyżka dochodów nad wydatkami.
Czytaj dalej
26
maj

Biuletyn Statystyczny nr 4/2015

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
26
maj

Kwartalna informacja o rynku pracy w I kwartale 2015 r.

Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje wstępne dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w I kwartale 2015 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w IV kwartale 2014 r. oraz z I kwartałem 2013 i 2014 r.
Czytaj dalej
27
maj

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2015 r.

Ogłasza się, że wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2015 r. w stosunku do IV kwartału 2014 r. wyniósł 99,8 (ceny obniżyły się o 0,2 %).
Czytaj dalej
27
maj

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2014 r. w stosunku do 2013 r.

Ogłasza się, że wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2014 r. w stosunku do 2013 r. wyniósł 94,1 (spadek cen o 5,9 %).
Czytaj dalej
29
maj

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w I kwartale 2015 r.

W I kwartale 2015 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,0% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,5%.
Czytaj dalej
29
maj

Wypadki przy pracy w I kwartale 2015 r.

W I kwartale 2015 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 16766 osób i była mniejsza o 8,1% niż w I kwartale 2014 r. Z liczby ogółem, 16591 osób uległo wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (o 8,3% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku), wypadkom ciężkim uległo 109 osób (o 13,5% więcej niż przed rokiem), a wypadkom śmiertelnym 66 osób (o 24,5% więcej niż przed rokiem).
Czytaj dalej
29
maj

Konferencja prasowa Prezesa GUS z 29 maja 2015 r.

Temat konferencji: „Produkt krajowy brutto w I kwartale 2015 r.” (materiały z konferencji)
Czytaj dalej
29
maj

Ceny w gospodarce narodowej. Kwiecień 2015 r.

Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.
Czytaj dalej
29
maj

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2015 r.

Wstępnie szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest większa od ubiegłorocznej i wynosi około 7,4 mln ha (zwiększenie o ok. 10%). Według wstępnych szacunków nastąpiło zmniejszenie powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku ogółem o ok. 13,4% do 0,8 mln ha natomiast powierzchnię buraków cukrowych szacuje się na poziomie ubiegłego roku, tj. ok. 197 tys. ha.
Czytaj dalej
29
maj

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2015 r.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej i Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna, w pierwszym kwartale 2015 r., kształtowała się następująco:
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

29
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w 2014 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego" zawiera obszerny zestaw aktualnych informacji statystycznych charakteryzujących zjawiska istotne z punktu widzenia rozwoju regionu. W publikacji znalazły się także wybrane informacje zaprezentowane w ujęciu ogólnopolskim oraz odnoszące się do innych województw, co pozwala na określenie pozycji naszego regionu na tle pozostałych. Opracowanie składa się z części analitycznej, ilustrowanej graficznie za pomocą map i wykresów przedstawiających tendencje na przestrzeni wielu lat oraz części tabelarycznej, w której zamieszczono podstawowe dane statystyczne.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter