Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

26
maj

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w kwietniu 2015 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy, cen, wynagrodzeń, podstawowych działów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych.
Czytaj dalej
26
maj

Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w kwietniu 2015 roku

W końcu kwietnia 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1782,2 tys. osób (w tym 906,9 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 78,5 tys. osób. W ujęciu rocznym spadła o 296,9 tys. osób, tj. o 14,3%. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu kwietnia 2015 r. stanowili 11,2% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w marcu 2015 r. – 11,7%; w kwietniu 2014 r. – 13,0%).
Czytaj dalej
26
maj

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych IV 2015 r.

Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
26
maj

Sytuacja gospodarstw domowych w 2014 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych

W 2014 r. sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce poprawiła się. Osiągały one wyższe dochody. Mimo, iż więcej wydawały, wzrosła nadwyżka dochodów nad wydatkami.
Czytaj dalej
26
maj

Biuletyn Statystyczny nr 4/2015

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
26
maj

Kwartalna informacja o rynku pracy w I kwartale 2015 r.

Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje wstępne dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w I kwartale 2015 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w IV kwartale 2014 r. oraz z I kwartałem 2013 i 2014 r.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

Brak publikacji.

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter