Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

29
maj

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w I kwartale 2015 r.

W I kwartale 2015 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,0% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,5%.
Czytaj dalej
29
maj

Wypadki przy pracy w I kwartale 2015 r.

W I kwartale 2015 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 16766 osób i była mniejsza o 8,1% niż w I kwartale 2014 r. Z liczby ogółem, 16591 osób uległo wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (o 8,3% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku), wypadkom ciężkim uległo 109 osób (o 13,5% więcej niż przed rokiem), a wypadkom śmiertelnym 66 osób (o 24,5% więcej niż przed rokiem).
Czytaj dalej
29
maj

Konferencja prasowa Prezesa GUS z 29 maja 2015 r.

Temat konferencji: „Produkt krajowy brutto w I kwartale 2015 r.” (materiały z konferencji)
Czytaj dalej
29
maj

Ceny w gospodarce narodowej. Kwiecień 2015 r.

Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.
Czytaj dalej
29
maj

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2015 r.

Wstępnie szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest większa od ubiegłorocznej i wynosi około 7,4 mln ha (zwiększenie o ok. 10%). Według wstępnych szacunków nastąpiło zmniejszenie powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku ogółem o ok. 13,4% do 0,8 mln ha natomiast powierzchnię buraków cukrowych szacuje się na poziomie ubiegłego roku, tj. ok. 197 tys. ha.
Czytaj dalej
29
maj

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2015 r.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej i Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna, w pierwszym kwartale 2015 r., kształtowała się następująco:
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

29
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w 2014 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego" zawiera obszerny zestaw aktualnych informacji statystycznych charakteryzujących zjawiska istotne z punktu widzenia rozwoju regionu. W publikacji znalazły się także wybrane informacje zaprezentowane w ujęciu ogólnopolskim oraz odnoszące się do innych województw, co pozwala na określenie pozycji naszego regionu na tle pozostałych. Opracowanie składa się z części analitycznej, ilustrowanej graficznie za pomocą map i wykresów przedstawiających tendencje na przestrzeni wielu lat oraz części tabelarycznej, w której zamieszczono podstawowe dane statystyczne.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter