Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
lut

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020

4
lut

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 roku

9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2020 roku

9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2020 roku

9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 roku

9
lut

Komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2019 roku w stosunku do 2019 roku

9
lut

Komunikat w sprawie kwoty bazowej w 2020 roku

11
lut

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - styczeń 2021

12
lut

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za czwarty kwartał 2020 roku

15
lut

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2020 roku

15
lut

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2021 roku

15
lut

Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w IV kwartale 2020 roku

15
lut

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2021 roku

17
lut

Koniunktura konsumencka - luty 2021 roku

17
lut

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2021 roku

17
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2021 roku

17
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2021 roku

18
lut

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2021 roku

18
lut

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2021 roku

18
lut

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2021 roku

18
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2020 r. i w drugim półroczu 2020 r.

19
lut

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2021 roku

19
lut

Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2021 roku

19
lut

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2021 roku

19
lut

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w czwartym kwartale 2020 roku

20
lut

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za czwarty kwartał 2020 r.

22
lut

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - luty 2021 roku

22
lut

Ceny produktów rolnych w styczniu 2021 roku

22
lut

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (grudzień 2020 r.)

23
lut

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w styczniu 2021 r.

23
lut

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w styczniu 2021 roku

23
lut

Biuletyn Statystyczny Nr 1/2021

24
lut

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (luty 2021)

25
lut

Organizacje pożytku publicznego i 1% w 2019 roku

25
lut

Turystyka w Unii Europejskiej - dane za 2019 rok

25
lut

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2020 r.

25
lut

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2015-2019

26
lut

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w czwartym kwartale 2020 roku

26
lut

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za czwarty kwartał 2020 r.

26
lut

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2019 roku

26
lut

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2017-2019

26
lut

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2020

26
lut

Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2019)

Publikacje urzędów statystycznych

1
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021 (XII 2020)

Urząd Statystyczny w Katowicach

1
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - grudzień 2020

Urząd Statystyczny w Kielcach

1
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

1
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

1
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - grudzień 2020

Urząd Statystyczny w Opolu

1
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - grudzień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

1
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Grudzień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

1
lut

Statystyka Warszawy. Grudzień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

1
lut

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

1
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

8
lut

Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego - grudzień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

10
lut

Światowy Dzień Chorego - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

15
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie małopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

15
lut

Województwo wielkopolskie 2020

Urząd Statystyczny w Poznaniu

15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze Regon w województwie wielkopolskim. Stan na koniec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

17
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim. Stan na koniec 2020 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

18
lut

Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

18
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie wielkopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

25
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim. Stan na koniec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

25
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie łódzkim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

25
lut

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w styczniu 2021 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021 (I 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

26
lut

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie łódzkim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - styczeń 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - styczeń 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Styczeń 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

26
lut

Statystyka Warszawy. Styczeń 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

26
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
lut

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
lut

Euroregion Nysa w 2019 r. – wybrane informacje statystyczne

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter