Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

17
lut

Koniunktura konsumencka - luty 2021 roku

W lutym 2021 r. odnotowano niewielkie pogorszenie obecnych nastrojów konsumenckich przy jednoczesnej poprawie przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -25,2a i był o 0,1 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
17
lut

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2021 roku

W styczniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 2,0% r/r i wyniosło 6314,1 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 4,8% r/r i wyniosło 5536,80 zł (brutto).
Czytaj dalej
17
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2021 r. wyniosło 5536,80 zł.
Czytaj dalej
17
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2021 roku

Miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2021 r. wyniosło 5536,79 zł.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

17
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim. Stan na koniec 2020 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Według stanu na koniec 2020 r. w rejestrze REGON odnotowano 234131 podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), tj. o 5916 więcej niż przed rokiem. Niemal co trzeci podmiot miał swoją siedzibę w m. Szczecin. Blisko trzy czwarte jednostek w rejestrze stanowiły osoby fizyczne. Najczęściej podmioty prowadziły działalność związaną z handlem; naprawą pojazdów samochodowych oraz budownictwem.
Czytaj dalej
17
lut

Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2010 r. Komisja Europejska przyjęła „Strategię Europa 2020 – Strategię na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Aby realizować wskazane w tym dokumencie priorytety, władze regionalne zostały zobowiązane do opracowania strategii inteligentnej specjalizacji.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter