Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
marz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w czwartym kwartale 2020 roku

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w IV kwartale 2020 r.
Czytaj dalej
1
marz

Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe). Aneks do publikacji (luty 2021)

Dominuje spadek, w porównaniu z ubiegłym miesiącem, udziału ankietowanych podmiotów wskazujących na poważne lub zagrażające stabilności firmy negatywne skutki pandemii. Sytuacja ta była najbardziej widoczna w przypadku jednostek przetwórstwa przemysłowego zajmujących się produkcją metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (spadek wskazań o 13,1 p.proc.), jednostek usługowych o liczbie pracujących od 10 do 49 osób (spadek wskazań o 12,2 p.proc.) oraz jednostek handlu detalicznego o liczbie pracujących 250 i więcej osób (spadek wskazań o 11,0 p.proc.), a także z branży tekstylia, odzież, obuwie (spadek o 22,8 p.proc.).
Czytaj dalej
2
marz

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Tablice z danymi miesięcznymi i kwartalnymi od 2010 roku.
Czytaj dalej
3
marz

Obiekty służące poprawie kondycji fizycznej w 2020 r.

W 2020 r. zdecydowana większość usług oferowanych w obiektach służących poprawie kondycji fizycznej to zajęcia fitness (ok. 85%) oraz trening w siłowni (ok. 81%). Ponadto w obiektach można było skorzystać również z innych usług takich jak sauna, sztuki walki, taniec, joga czy aqua aerobik.
Czytaj dalej
5
marz

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2020

10
marz

Popyt na pracę w czwartym kwartale 2020 roku

10
marz

Budownictwo w 2020 roku

10
marz

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za IV kwartał 2020 roku

11
marz

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - luty 2021

11
marz

Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2019 roku

15
marz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2021 roku

15
marz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2021 roku

15
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2021 r.

15
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2021 roku

16
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2020 r.

17
marz

Koniunktura konsumencka - marzec 2021 roku

17
marz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2021 roku

17
marz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2021 roku

17
marz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2021 roku

18
marz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2021 roku

18
marz

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2021 roku

18
marz

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lutym 2021 roku

19
marz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-luty 2021 roku

19
marz

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lutym 2021 roku

19
marz

Dynamika sprzedaży detalicznej w lutym 2021 roku

22
marz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - marzec 2021 roku

22
marz

Ceny produktów rolnych w lutym 2021 roku

23
marz

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2020 roku

23
marz

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 roku

23
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lutym 2021 r.

23
marz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lutym 2021 roku

23
marz

Biuletyn Statystyczny Nr 2/2021

24
marz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (marzec 2021)

25
marz

Komunikat w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

25
marz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (styczeń 2021 r.)

29
marz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w IV kwartale 2020 roku

29
marz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2020 roku

29
marz

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020

30
marz

Uprawnienia emerytalno-rentowe gospodarstw domowych nabyte w ramach ubezpieczeń społecznych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

30
marz

Przemysły kultury i kreatywne w 2019 roku

30
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2020 r.

30
marz

Nauka i technika w 2019 roku

30
marz

Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2020 roku

30
marz

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury w I kwartale 2021 r.

31
marz

Informacja o wstępnych wynikach Powszechnego Spisu Rolnego 2020

31
marz

Wypadki przy pracy w 2020 roku - dane wstępne

31
marz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2020 roku

31
marz

Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2019 roku

31
marz

Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2017 roku

31
marz

Przegląd Statystyczny. Statistical Review, nr 1/2021

Publikacje urzędów statystycznych

1
marz

Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego - IV kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zaprezentowany został bogaty zestaw informacji charakteryzujący sytuację społeczno-gospodarczą województwa podlaskiego.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - IV kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego 2021 (IV kwartał 2020)

Urząd Statystyczny w Katowicach

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa śląskiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego - IV kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego IV kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja zawiera podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - IV kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - IV kwartał 2020 r.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – IV kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa opolskiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego (IV kwartał 2020 r.)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - IV kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu i gospodarki morskiej.Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. IV kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa mazowieckiego, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej
1
marz

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie lubuskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie lubuskim w 2019 r.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego I-IV kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa dolnośląskiego, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej
1
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia za I–IV kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacja zawiera dane dotyczące Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, takich jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, finanse przedsiębiorstw oraz bezpieczeństwo publiczne. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Wrocławia w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski.
Czytaj dalej
5
marz

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

8
marz

Poznań - biuletyn statystyczny (IV kwartał 2020)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

9
marz

Przegląd Statystyczny Warszawy. IV kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

12
marz

Euroregion Nysa w 2019 r. – wybrane informacje statystyczne

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

16
marz

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej w miastach na prawach powiatu: Gorzów Wlkp. i Zielona Góra w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

18
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie świętokrzyskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

19
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

19
marz

Światowy Dzień Lasu - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

24
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie świętokrzyskim, 2020

Urząd Statystyczny w Kielcach

25
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie opolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

25
marz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2021 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w lutym 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

26
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lutym 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

26
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021 (II 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

26
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (luty 2021 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

26
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lutym 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

26
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - luty 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

26
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - luty 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

26
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - luty 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

26
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Luty 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

26
marz

Statystyka Warszawy. Luty 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

26
marz

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w lutym 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w lutym 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
marz

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
marz

Zwierzęta gospodarskie w województwie wielkopolskim w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w IV kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim, 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w IV kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
marz

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w województwie opolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - IV kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - IV kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w marcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podlaskim, 2020

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
marz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – marzec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze Regon w województwie pomorskim, 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w IV kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim 2021 (IV kwartał 2020)

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w marcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim 2021 (X-XII 2020)

Urząd Statystyczny w Kielcach

31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim, 2020 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - IV kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I-IV kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (IV kwartał 2020 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
marz

Nauka, technika i innowacyjność w województwie łódzkim w latach 2017-2019

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w marcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - marzec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
marz

Cudzoziemcy na rynku pracy w województwie opolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie opolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w IV kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w marcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2020 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w marcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w IV kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w Rejestrze REGON w województwie lubuskim, 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
marz

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w IV kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

30
marz

Rynek pracy w Polsce w 2020 r.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Do góry

Newsletter