Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

26
lut

Dochody i warunki życia ludności Polski - raport z badania EU-SILC 2019

Kolejna edycja raportu z Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) zawierająca dane na temat zróżnicowania dochodów w Polsce, zdrowia osób w wieku 16 lat lub więcej (w tym samooceny stanu zdrowia), warunków mieszkaniowych, wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, ocen respondentów dotyczących wybranych materialnych i niematerialnych aspektów jakości życia, a także wybrane wskaźniki spójności społecznej. Przedstawione zostały również wyniki analizy danych z badania modułowego dot. międzypokoleniowego dziedziczenia niekorzystnych sytuacji życiowych.
Czytaj dalej
26
lut

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2017-2019

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w przemyśle oraz w sektorze usług - wyniki kolejnej skróconej edycji badania w ramach Wspólnotowego Badania Innowacji (CIS - Community Innovation Survey) opartego na metodyce opracowanej przez Eurostat i OECD, wynikającej z Podręcznika Oslo.
Czytaj dalej
26
lut

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w czwartym kwartale 2020 roku

Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2020 r. zmniejszył się realnie o 2,8% rok do roku, wobec wzrostu o 3,6% w analogicznym kwartale 2019 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego)
Czytaj dalej
26
lut

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za czwarty kwartał 2020 r.

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2020 r. w stosunku do III kwartału 2020 r. wyniósł 100,5 (wzrost cen o 0,5 %).
Czytaj dalej
26
lut

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2019 roku

Wyniki badań kondycji zdrowotnej ludności Polski oraz badań dotyczących infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, prowadzonych w ramach Polskiej Statystyki Publicznej.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

26
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w lutym 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w styczniu br.
Czytaj dalej
26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczone zostały podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podlaskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
26
lut

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – luty 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w lutym 2021 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - styczeń 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
26
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W 2019 r. na terenie województwa pomorskiego badaniem objęto 1296 podmiotów z kapitałem zagranicznym, a wartość ulokowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 6651,3 mln zł, o 9,2% więcej niż przed rokiem. Pod względem liczby pracujących najwięcej kapitału zagranicznego ulokowano w podmiotach zatrudniających 250 osób i więcej (31,6%), natomiast według sekcji – wśród podmiotów działających w przetwórstwie przemysłowym (33,0%).
Czytaj dalej
26
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w styczniu br. Wyjątkiem jest sekcja informacja i komunikacja, gdzie oceny spadły.
Czytaj dalej
26
lut

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat bezrobotnych w województwie pomorskim w 2020 r., dotyczące między innymi bezrobotnych według płci, wieku i wykształcenia.
Czytaj dalej
26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021 (I 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
26
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w lutym 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
26
lut

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w lutym 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM, aneks dotyczący wpływu pandemii na koniunkturę – luty 2021 r.
Czytaj dalej
26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - styczeń 2021

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
26
lut

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie łódzkim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje podstawowe dane o mikroprzedsiębiorstwach w województwie łódzkim w 2019 r.
Czytaj dalej
26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (styczeń 2021 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w styczniu 2021 r.
Czytaj dalej
26
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w lutym 2021 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2021 r.
Czytaj dalej
26
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lutym 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lutym 2021 r.
Czytaj dalej
26
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - luty 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie lub podobnie jak w styczniu br. Wyjątkiem jest sekcja budownictwo, gdzie oceny spadły.
Czytaj dalej
26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - styczeń 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - styczeń 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
26
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lutym 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym br. oceniają koniunkturę gorzej lub podobnie jak w styczniu br. Wyjątkiem jest sekcja zakwaterowanie i gastronomia oraz transport i gospodarka magazynowa, gdzie oceny wzrosły. Do badania za luty br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 lutego – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).
Czytaj dalej
26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - styczeń 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.
Czytaj dalej
26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Styczeń 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
26
lut

Statystyka Warszawy. Styczeń 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
26
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Luty 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w styczniu br. Wyjątkiem jest sekcja informacja i komunikacja oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem oraz budownictwo, gdzie oceny spadły.
Czytaj dalej
26
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
26
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter