Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 1 półroczu 2014 roku

22.09.2014
W dniu 30 czerwca 2014 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało pięćdziesiąt osiem zakładów ubezpieczeń (przed rokiem pięćdziesiąt dziewięć); działalność w ubezpieczeniach na życie (dział I) prowadziło dwadzieścia siedem towarzystw, a pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe (dział II) obsługiwało trzydzieści jeden firm, w tym jeden zakład reasekuracji.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2014 r.

22.09.2014
Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym we wrześniu oceniany jest mniej korzystnie niż w sierpniu, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2013

22.09.2014
Główny Urząd Statystyczny prezentuje szacunek liczby mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą w latach 2004-2013. Należy zaznaczyć, że przez osoby przebywające czasowo za granicą należy rozumieć takie osoby, które przebywają poza krajem (często nawet przez wiele lat), ale nie dokonały wymeldowania z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę. Pierwszy szacunek uwzględniający lata 2004-2006 został opublikowany w październiku 2007 r., następne – w kolejnych latach 2008-2012 i dotyczył stanu w końcu roku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r.

19.09.2014
W końcu czerwca 2014 r. działalność operacyjną prowadziły 634 banki (o 8 mniej niż rok wcześniej). Banków komercyjnych było 67 (o 3 mniej), w tym 56 (o 4 mniej) banków z przewagą kapitału zagranicznego, do których zaliczało się 28 oddziałów instytucji kredytowych (o 1 więcej).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ceny produktów rolnych w sierpniu 2014 r.

19.09.2014
Na rynku rolnym w sierpniu 2014 r. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r., spadły ceny prawie wszystkich produktów rolnych w skupie i na targowiskach.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - Wrzesień 2014 r.

19.09.2014
We wrześniu 2014 r. nastroje konsumenckie wyraźnie poprawiły się w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wzrost odnotowano zarówno dla obu wskaźników syntetycznych, jak i dla wszystkich składowych.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - lipiec 2014 r.

19.09.2014
Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej

Publikacja Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 r.

18.09.2014
Uczestnictwo w turystyce w okresie od 1 X 2012 r. do 30 IX 2013 r. oraz wydatki gospodarstw domowych na turystykę i wypoczynek.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2014 r.

17.09.2014
Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2014 r. były o 0,3% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Podniesiono ceny w przetwórstwie przemysłowym (o 0,3%), w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej oraz poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 1,2%).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Budownictwo mieszkaniowe - sierpień 2014 r.

17.09.2014
Według wstępnych danych, w okresie styczeń-sierpień 2014 r. oddano do użytkowania 88699 mieszkań, tj. o 2,9% mniej w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku i o 4,3% mniej niż odpowiednio w 2012 r.
Czytaj dalej
1    539  540  541  542  543  544  545  546  547    579
Do góry

Newsletter