Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2014 r.

23.09.2014
Szacunek przedwynikowy produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2014 r. przedstawia się następująco...
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Popyt na pracę w II kwartale 2014 roku

23.09.2014
Źródłem zaprezentowanych danych jest badanie popytu na pracę. Od 2007 roku badanie to ma charakter reprezentacyjny, a jego wyniki są uogólniane dla zbiorowości podmiotów o liczbie zatrudnionych 1 i więcej osób klasyfikowanych według kryterium liczby pracujących: do 9 osób jako jednostki małe, 10 do 49 osób jako jednostki średnie i powyżej 49 osób jako jednostki duże. Wyniki badania obejmującego II kwartał 2014 roku są reprezentatywne dla 650,0 tys. jednostek, z czego 11,3% jednostek należało do sektora publicznego, a 88,7% do sektora prywatnego; 8,5% podmiotów były to jednostki duże 23,9% średnie, a 67,6% małe.
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w sierpniu 2014 r.

23.09.2014
W sierpniu br. w podstawowych obszarach gospodarki obserwowano słabszą dynamikę niż w poprzednich miesiącach. Niższa niż przed rokiem była produkcja sprzedana przemysłu oraz produkcja budowlano-montażowa, na co częściowo wpłynęły czynniki o charakterze sezonowym. Niewielkiemu spowolnieniu uległ wzrost sprzedaży detalicznej. W słabszym tempie niż dotychczas rosła również sprzedaż usług w transporcie.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w sierpniu 2014 roku

23.09.2014
W sierpniu 2014 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. Mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, jak i wyrejestrowanych z urzędów pracy. W końcu sierpnia 2014 r. do urzędów pracy zgłoszono mniej ofert pracy niż w lipcu 2014 r., ale więcej niż sierpniu 2013 roku
Czytaj dalej

Publikacja Łączność - wyniki działalności w 2013 r.

22.09.2014
Informacje o działalności poczty oraz telekomunikacji dotyczące placówek pocztowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, telefonicznych łączy głównych, abonentów telefonii ruchomej, radia i telewizji oraz telewizji kablowej, środków technicznych w zakresie poczty, sieci telefonii stacjonarnej, ruchomej, radiokomunikacji oraz przychodów i kosztów. Zatrudnienie i wynagrodzenia w łączności. Wybrane dane o łączności w krajach UE.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 1 półroczu 2014 roku

22.09.2014
W dniu 30 czerwca 2014 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało pięćdziesiąt osiem zakładów ubezpieczeń (przed rokiem pięćdziesiąt dziewięć); działalność w ubezpieczeniach na życie (dział I) prowadziło dwadzieścia siedem towarzystw, a pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe (dział II) obsługiwało trzydzieści jeden firm, w tym jeden zakład reasekuracji.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2014 r.

22.09.2014
Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym we wrześniu oceniany jest mniej korzystnie niż w sierpniu, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2013

22.09.2014
Główny Urząd Statystyczny prezentuje szacunek liczby mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą w latach 2004-2013. Należy zaznaczyć, że przez osoby przebywające czasowo za granicą należy rozumieć takie osoby, które przebywają poza krajem (często nawet przez wiele lat), ale nie dokonały wymeldowania z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę. Pierwszy szacunek uwzględniający lata 2004-2006 został opublikowany w październiku 2007 r., następne – w kolejnych latach 2008-2012 i dotyczył stanu w końcu roku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r.

19.09.2014
W końcu czerwca 2014 r. działalność operacyjną prowadziły 634 banki (o 8 mniej niż rok wcześniej). Banków komercyjnych było 67 (o 3 mniej), w tym 56 (o 4 mniej) banków z przewagą kapitału zagranicznego, do których zaliczało się 28 oddziałów instytucji kredytowych (o 1 więcej).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ceny produktów rolnych w sierpniu 2014 r.

19.09.2014
Na rynku rolnym w sierpniu 2014 r. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r., spadły ceny prawie wszystkich produktów rolnych w skupie i na targowiskach.
Czytaj dalej
1    539  540  541  542  543  544  545  546  547    580
Do góry

Newsletter