Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Pogłowie bydła i owiec według stanu w czerwcu 2014 r.

15.09.2014
Według wstępnych danych w czerwcu 2014 r. pogłowie bydła liczyło 5920,4 tys. sztuk, wykazując wzrost w skali roku o 1,0%. Wzrost liczebności stada bydła ogółem wynikał ze zwiększenia stanów cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 1,4%), pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 0,8%) i bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej (1,0%), przy jednoczesnym zmniejszeniu o 2,0% populacji krów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r.

15.09.2014
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,4% W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny żywności (o 1,8%) oraz odzieży i obuwia (o 2,7%) ...
Czytaj dalej

Publikacja Nakłady i wyniki przemysłu w I-II kwartale 2014 r.

12.09.2014
Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej

Publikacja Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r.

12.09.2014
Analiza zbiorowości gospodarstw rolnych z uwzględnieniem m.in. cech użytkowników gospodarstw rolnych, struktury dochodów gospodarstw domowych z użytkownikiem, grup obszarowych użytków rolnych, rodzaju prowadzonej działalności, skali upraw, natężenia chowu, wyposażenia gospodarstw w ciągniki i maszyny rolnicze, zasobów pracy, typów rolniczych i klas wielkości ekonomicznej.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

10.09.2014
Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa prowadzące w 2013 r. działalność leasingową. Z tej zbiorowości 30 przedsiębiorstw było zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu, a 11 w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, w tym cztery przedsiębiorstwa zrzeszone były w obu stowarzyszeniach.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I–VII 2014 r.

09.09.2014
W okresie styczeń – lipiec br. eksport w cenach bieżących wyniósł 392103,5 mln zł, a import 392827,9 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 6,0%, a import o 5,0%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 724,4 mln zł (w analogicznym okresie ub. roku minus 4343,3 mln zł).
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 2/2014

09.09.2014
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wszystkie prezentowane kategorie przedstawiane są w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i okresach narastających.
Czytaj dalej

Publikacja Budownictwo mieszkaniowe. I-II kwartał 2014 r.

08.09.2014
Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze, zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, społeczne czynszowe), przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych, kubatura budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania, metody wznoszenia budynków, budynki wg liczby kondygnacji.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Mieszkańcy Polski o swojej jakości życia

03.09.2014
Wstępna analiza wyników Europejskiego badania dochodów i warunków życia 2013
Czytaj dalej
1    541  542  543  544  545  546  547  548  549    580
Do góry

Newsletter