Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Budżety gospodarstw domowych w 2013 r.

03.10.2014
Cechy demograficzno-społeczne osób w gospodarstwie domowym, poziom miesięcznych dochodów i wydatków. Poziom spożycia niektórych artykułów żywnościowych w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym oraz wyposażenie w niektóre przedmioty trwałego użytkowania.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2014 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2014 roku

02.10.2014
W lipcu 2014 r. sprawozdaniem zostało objętych 9 885 turystycznych obiektów noclegowych (wzrost o 1,1% w stosunku do roku poprzedniego), na które składało się 3 646 obiektów hotelowych i 6 239 pozostałych obiektów. Najliczniejszą grupę wśród obiektów hotelowych, podobnie jak w latach poprzednich stanowiły hotele (2 250), których liczba wzrosła o 6,8% w stosunku do danych za lipiec 2013 r. (2 107).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wydatki na kulturę w 2013 r.

01.10.2014
Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa i budżetów jednostek samorządów terytorialnych na finansowanie kultury i dziedzictwa narodowego oraz wybrane wydatki na kulturę poniesione przez gospodarstwa domowe w Polsce w 2013 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Rynek wewnętrzny w 2013 r. - notatka informacyjna

01.10.2014
Na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego ukazała się publikacja pt. “Rynek wewnętrzny w 2013 r.” Publikacja prezentuje informacje z zakresu działalności handlowej i usługowej dotyczące wartości i struktury sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, infrastruktury handlowej, kształtowania się dynamiki obrotów przedsiębiorstw handlowych i usługowych.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek wewnętrzny w 2013 r.

01.10.2014
Działalność wybranych rodzajów usług oraz działalność handlowa. Sprzedaż detaliczna realizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe. Wartość i struktura sprzedaży detalicznej. Sprzedaż hurtowa. Sieć sklepów detalicznych wg form organizacyjnych, powierzchni sprzedażowej. Stała i sezonowa sieć targowiskowa. Dostawy wybranych towarów konsumpcyjnych na zaopatrzenie kraju. Zapasy wybranych towarów u producenta. Podstawowe wskaźniki finansowe przedsiębiorstw handlowych.
Czytaj dalej

Publikacja Prognoza ludności na lata 2014-2050 (opracowana 2014 r.)

01.10.2014
Prezentowana publikacja stanowi kontynuację opracowań Głównego Urzędu Statystycznego poświęconych prognozom demograficznym. Poprzednia prognoza GUS, na lata 2008-2035 r., bazująca na założeniu o systematycznym, powolnym wzroście intensywności urodzeń, wobec obserwowanych dynamicznych zmian społeczno-ekonomicznych i kulturowych, mających istotny wpływ na wzorce zachowań demograficznych i migracyjnych, straciła na aktualności. Niniejsza publikacja zawiera założenia i analizę przewidywanych trendów zmian w przebiegu procesów demograficznych (płodności i umieralności), kierunków i rozmiarów ruchów migracyjnych definitywnych oraz wyniki prognozy ludności do 2050 r. sporządzonej na podstawie przyjętych wariantów założeń.
Czytaj dalej

Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I połowie 2014 r.

30.09.2014
Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

30.09.2014
W ocenie rolników zmiany koniunktury jakie miały miejsce w I półroczu br. kształtowały się niekorzystnie, biorąc pod uwagę salda odpowiedzi na pytania dotyczące ogólnej sytuacji gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji rolnej oraz popytu na produkty rolne.
Czytaj dalej

Publikacja Poland Quarterly Statistics No. 2/2014

30.09.2014
Kwartalne informacje o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny w gospodarce narodowej. Sierpień 2014 r.

30.09.2014
Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.
Czytaj dalej
1    537  538  539  540  541  542  543  544  545    580
Do góry

Newsletter