Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2014 r.

24.09.2014
Ogłasza się przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r., ujęte w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Czytaj dalej

Tablica Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów - stan na koniec sierpnia 2014 r.

24.09.2014
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan na koniec sierpnia 2014 r.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r.

23.09.2014
Ogłasza się, iż przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2013 r. 2869 zł.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych VIII 2014 r.

23.09.2014
Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny nr 8/2014

23.09.2014
Podstawowe wskaźniki o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, w tym m.in. kwartalne szacunki PKB, informacje z zakresu demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, pieniądza, finansów publicznych i finansów przedsiębiorstw niefinansowych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu i handlu. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2014 r.

23.09.2014
Szacunek przedwynikowy produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2014 r. przedstawia się następująco...
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Popyt na pracę w II kwartale 2014 roku

23.09.2014
Źródłem zaprezentowanych danych jest badanie popytu na pracę. Od 2007 roku badanie to ma charakter reprezentacyjny, a jego wyniki są uogólniane dla zbiorowości podmiotów o liczbie zatrudnionych 1 i więcej osób klasyfikowanych według kryterium liczby pracujących: do 9 osób jako jednostki małe, 10 do 49 osób jako jednostki średnie i powyżej 49 osób jako jednostki duże. Wyniki badania obejmującego II kwartał 2014 roku są reprezentatywne dla 650,0 tys. jednostek, z czego 11,3% jednostek należało do sektora publicznego, a 88,7% do sektora prywatnego; 8,5% podmiotów były to jednostki duże 23,9% średnie, a 67,6% małe.
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w sierpniu 2014 r.

23.09.2014
W sierpniu br. w podstawowych obszarach gospodarki obserwowano słabszą dynamikę niż w poprzednich miesiącach. Niższa niż przed rokiem była produkcja sprzedana przemysłu oraz produkcja budowlano-montażowa, na co częściowo wpłynęły czynniki o charakterze sezonowym. Niewielkiemu spowolnieniu uległ wzrost sprzedaży detalicznej. W słabszym tempie niż dotychczas rosła również sprzedaż usług w transporcie.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w sierpniu 2014 roku

23.09.2014
W sierpniu 2014 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. Mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, jak i wyrejestrowanych z urzędów pracy. W końcu sierpnia 2014 r. do urzędów pracy zgłoszono mniej ofert pracy niż w lipcu 2014 r., ale więcej niż sierpniu 2013 roku
Czytaj dalej

Publikacja Łączność - wyniki działalności w 2013 r.

22.09.2014
Informacje o działalności poczty oraz telekomunikacji dotyczące placówek pocztowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, telefonicznych łączy głównych, abonentów telefonii ruchomej, radia i telewizji oraz telewizji kablowej, środków technicznych w zakresie poczty, sieci telefonii stacjonarnej, ruchomej, radiokomunikacji oraz przychodów i kosztów. Zatrudnienie i wynagrodzenia w łączności. Wybrane dane o łączności w krajach UE.
Czytaj dalej
1    538  539  540  541  542  543  544  545  546    579
Do góry

Newsletter