Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2014 r.

15.10.2014
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2014 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I–VIII 2014 r.

10.10.2014
W okresie styczeń – sierpień br. eksport w cenach bieżących wyniósł 441501,7 mln zł, a import 445626,2 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 4,6%, a import o 4,4%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 4124,5 mln zł (w analogicznym okresie ub. roku minus 4791,7 mln zł).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2014 roku

09.10.2014
W II kwartale 2014 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 70,1 mln, z tego 40,5 mln cudzoziemców (57,7% ogółem) oraz 29,6 mln Polaków (42,3%).
Czytaj dalej

Publikacja Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2014

06.10.2014
Wysokość przychodów, kosztów i wyników finansowych charakteryzujących kondycję finansową przedsiębiorstwa, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu, wskaźniki płynności oraz majątek obrotowy i źródła finansowania majątku.
Czytaj dalej

Publikacja Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2014

06.10.2014
Wybrane dane charakteryzujące zróżnicowaną sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce.
Czytaj dalej

Publikacja Budżety gospodarstw domowych w 2013 r.

03.10.2014
Cechy demograficzno-społeczne osób w gospodarstwie domowym, poziom miesięcznych dochodów i wydatków. Poziom spożycia niektórych artykułów żywnościowych w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym oraz wyposażenie w niektóre przedmioty trwałego użytkowania.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2014 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2014 roku

02.10.2014
W lipcu 2014 r. sprawozdaniem zostało objętych 9 885 turystycznych obiektów noclegowych (wzrost o 1,1% w stosunku do roku poprzedniego), na które składało się 3 646 obiektów hotelowych i 6 239 pozostałych obiektów. Najliczniejszą grupę wśród obiektów hotelowych, podobnie jak w latach poprzednich stanowiły hotele (2 250), których liczba wzrosła o 6,8% w stosunku do danych za lipiec 2013 r. (2 107).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wydatki na kulturę w 2013 r.

01.10.2014
Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa i budżetów jednostek samorządów terytorialnych na finansowanie kultury i dziedzictwa narodowego oraz wybrane wydatki na kulturę poniesione przez gospodarstwa domowe w Polsce w 2013 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Rynek wewnętrzny w 2013 r. - notatka informacyjna

01.10.2014
Na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego ukazała się publikacja pt. “Rynek wewnętrzny w 2013 r.” Publikacja prezentuje informacje z zakresu działalności handlowej i usługowej dotyczące wartości i struktury sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, infrastruktury handlowej, kształtowania się dynamiki obrotów przedsiębiorstw handlowych i usługowych.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek wewnętrzny w 2013 r.

01.10.2014
Działalność wybranych rodzajów usług oraz działalność handlowa. Sprzedaż detaliczna realizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe. Wartość i struktura sprzedaży detalicznej. Sprzedaż hurtowa. Sieć sklepów detalicznych wg form organizacyjnych, powierzchni sprzedażowej. Stała i sezonowa sieć targowiskowa. Dostawy wybranych towarów konsumpcyjnych na zaopatrzenie kraju. Zapasy wybranych towarów u producenta. Podstawowe wskaźniki finansowe przedsiębiorstw handlowych.
Czytaj dalej
1    536  537  538  539  540  541  542  543  544    579
Do góry

Newsletter